Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Landstingens kostnader för kul…

Landstingens kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Här ingår bland annat verksamhetsanknutna tjänster, lokal- och fastighetskostnad, resekostnader, försäkringsavgifter m.m samt kapitalkostnader för anläggningstillgångar

Landstingens driftskostnader för kultur 2017. Kronor per invånare.

Region Nettokostnad
Stockholms läns landsting 247
Landstinget i Uppsala län 407
Landstinget Sörmland 441
Landstinget i Östergötland 470
Landstinget i Jönköpings län 623
Landstinget Kronoberg 481
Landstinget i Kalmar län 357
Landstinget Blekinge 285
Region Skåne 518
Landstinget Halland 414
Västra Götalandsregionen 1 056
Landstinget i Värmland 282
Örebro läns landsting 438
Landstinget Västmanland 406
Landstinget Dalarna 517
Landstinget i Gävleborg 466
Landstinget i Västernorrland 550
Jämtlands läns landsting 734
Västerbottens läns landsting 340
Norrbottens läns landsting 796
Samtliga landsting 519

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta