Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Landstingens nettokostnader ku…

Landstingens nettokostnader kultur

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2017. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Stockholms läns landsting 101 3 133 237
Landstinget i Uppsala län 16 70 203 290
Landstinget Sörmland 79 120 96 295
Landstinget i Östergötland 241 40 161 442
Landstinget i Jönköpings län 256 55 127 437
Landstinget Kronoberg 122 81 91 294
Landstinget i Kalmar län 74 62 123 259
Landstinget Blekinge 70 50 163 284
Region Skåne 227 56 81 364
Landstinget Halland 54 62 163 280
Västra Götalandsregionen 291 42 161 494
Landstinget i Värmland 93 46 143 282
Örebro läns landsting 100 87 77 264
Landstinget Västmanland 59 85 107 251
Landstinget Dalarna 133 70 157 360
Landstinget i Gävleborg 130 105 70 305
Landstinget i Västernorrland 163 89 108 360
Jämtlands läns landsting 94 105 222 421
Västerbottens läns landsting 134 84 122 340
Norrbottens läns landsting 155 111 247 513
Samtliga landsting 160 51 133 344
Landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2009-2017. Kronor per invånare.

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms läns landsting 184 184 183 389 187 191 219 200 237
Landstinget i Uppsala län 187 191 180 63 191 201 206 255 290
Landstinget Sörmland 190 203 202 53 220 260 271 264 295
Landstinget i Östergötland 1 0 1 0 1 1 489 449 442
Landstinget i Jönköpings län 249 255 287 129 361 378 379 417 437
Landstinget Kronoberg 295 290 311 31 166 163 287 313 294
Landstinget i Kalmar län 218 218 240 53 235 267 252 272 259
Landstinget Blekinge 242 228 252 39 262 262 262 278 284
Region Skåne 320 324 339 440 355 372 449 353 364
Landstinget Halland 199 204 209 68 .. 235 238 256 280
Västra Götalandsregionen 528 537 542 701 553 580 582 606 494
Landstinget i Värmland 245 231 242 68 256 266 268 272 282
Örebro läns landsting 185 227 238 77 269 283 326 227 264
Landstinget Västmanland 223 218 212 56 232 237 235 235 251
Landstinget Dalarna 321 312 324 88 335 352 345 362 360
Landstinget i Gävleborg 239 236 256 74 221 300 337 334 305
Landstinget i Västernorrland 337 334 318 85 351 348 349 354 360
Jämtlands läns landsting 405 384 386 17 142 117 424 435 421
Västerbottens läns landsting 357 375 320 87 332 335 334 335 340
Norrbottens läns landsting 365 366 418 118 493 516 513 519 513
Samtliga landsting 284 287 293 2 636 302 314 362 349 344
Utveckling av landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2009-2017. Kronor per invånare.

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms läns landsting 100 100 100 212 102 104 119 109 129
Landstinget i Uppsala län 100 102 96 34 102 107 110 136 155
Landstinget Sörmland 100 107 106 28 116 137 143 139 156
Landstinget i Östergötland 100 . . . . . 100 92 90
Landstinget i Jönköpings län 100 102 115 52 145 152 152 167 175
Landstinget Kronoberg 100 98 105 10 56 55 97 106 99
Landstinget i Kalmar län 100 100 110 24 108 123 116 125 119
Landstinget Blekinge 100 95 104 16 108 108 109 115 117
Region Skåne 100 101 106 137 111 116 140 110 114
Landstinget Halland 100 102 105 34 .. 118 120 129 141
Västra Götalandsregionen 100 102 103 133 105 110 110 115 94
Landstinget i Värmland 100 94 99 28 104 108 109 111 115
Örebro läns landsting 100 123 129 42 145 153 177 123 143
Landstinget Västmanland 100 98 95 25 104 106 105 106 113
Landstinget Dalarna 100 97 101 27 104 110 108 113 112
Landstinget i Gävleborg 100 99 107 31 92 126 141 140 128
Landstinget i Västernorrland 100 99 94 25 104 103 104 105 107
Jämtlands läns landsting 100 95 95 4 35 29 105 108 104
Västerbottens läns landsting 100 105 90 24 93 94 94 94 95
Norrbottens läns landsting 100 100 115 32 135 141 140 142 140
Samtliga landsting 100 101 103 928 106 111 127 123 121

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta