Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2018

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Enköping 5
Heby 5
Håbo 5
Knivsta 5
Tierp 6
Uppsala 7
Älvkarleby 5
Östhammar 4
Uppsala län 6
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 8 8 8 8 7 7 7 7 7 9 8 6 5
Heby 9 8 9 9 8 7 6 6 6 6 6 5 5
Håbo 6 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 5 5
Knivsta 7 7 8 8 7 7 7 8 7 6 6 6 5
Tierp 8 8 7 7 7 5 6 6 7 7 6 6 6
Uppsala 8 8 9 9 9 9 9 9 9 7 6 8 7
Älvkarleby 7 6 6 6 6 5 6 6 7 5 6 5 5
Östhammar 7 8 7 7 7 7 6 6 5 6 5 4 4
Uppsala län 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7 6
Riket 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 92 93 94 86 85 86 82 80 105 102 66 60
Heby 100 98 100 102 95 87 76 70 73 69 68 63 60
Håbo 100 105 105 109 106 103 100 103 105 93 89 80 77
Knivsta 100 104 110 115 106 107 103 113 98 92 83 82 78
Tierp 100 94 88 91 83 66 77 77 91 80 72 72 69
Uppsala 100 101 102 102 106 112 105 108 103 87 71 94 88
Älvkarleby 100 85 88 87 85 75 79 86 98 75 77 68 68
Östhammar 100 101 97 95 90 88 85 76 66 76 65 56 52
Uppsala län 100 99 99 100 100 102 97 98 84 95 91 84 78
Riket 100 97 99 99 95 95 92 90 .. 104 79 75 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta