Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/2019, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 7
Uppsala län 9
Södermanlands län 8
Östergötlands län 10
Jönköpings län 6
Kronobergs län 7
Kalmar län 6
Gotlands län 10
Blekinge län 14
Skåne län 21
Hallands län 15
Västra Götalands län 12
Värmlands län 6
Örebro län 15
Västmanlands län 7
Dalarnas län 10
Gävleborgs län 3
Västernorrlands län 2
Jämtlands län 3
Västerbottens län 4
Norrbottens län 6
Riket 11
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

År Uppsala län Riket
1996/1997 9 17
1997/1998 9 18
1998/1999 8 15
1999/2000 9 16
2000/2001 8 16
2001/2002 9 16
2002/2003 11 16
2003/2004 11 16
2004/2005 9 14
2005/2006 11 13
2006/2007 9 13
2007/2008 10 14
2008/2009 5 7
2008/2009 6 9
2010/2011 7 9
2011/2012 9 9
2012/2013 8 11
2013/2014 7 11
2014/2015 8 11
2015/2016 9 11
2016/2017 9 11
2017/2018 18 12
2018/2019 9 11
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Uppsala län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 100 106
1998/1999 89 88
1999/2000 100 94
2000/2001 89 94
2001/2002 100 94
2002/2003 122 94
2003/2004 122 94
2004/2005 100 82
2005/2006 122 76
2006/2007 100 76
2007/2008 111 82
2008/2009 56 41
2008/2009 67 53
2010/2011 78 53
2011/2012 100 53
2012/2013 89 65
2013/2014 78 65
2014/2015 89 65
2015/2016 100 65
2016/2017 100 65
2017/2018 200 71
2018/2019 100 65

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta