Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/19, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 63
Uppsala län 86
Södermanlands län 77
Östergötlands län 102
Jönköpings län 46
Kronobergs län 43
Kalmar län 91
Gotlands län 58
Blekinge län 77
Skåne län 110
Hallands län 94
Västra Götalands län 79
Värmlands län 27
Örebro län 80
Västmanlands län 56
Dalarnas län 44
Gävleborgs län 23
Västernorrlands län 23
Jämtlands län 21
Västerbottens län 31
Norrbottens län 31
Riket 76
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Uppsala län Riket
1996/1997 75 81
1997/1998 85 81
1998/1999 74 73
1999/2000 79 80
2000/2001 75 84
2001/2002 80 79
2002/2003 98 77
2003/2004 93 75
2004/2005 89 68
2005/2006 88 69
2006/2007 84 71
2007/2008 79 75
2008/2009 70 57
2009/2010 70 69
2010/2011 82 69
2011/2012 65 60
2012/2013 68 66
2013/2014 72 74
2014/2015 87 79
2015/2016 95 78
2016/2017 96 83
2017/2018 91 77
2018/2019 86 76
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Uppsala län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 113 100
1998/1999 99 90
1999/2000 105 99
2000/2001 100 104
2001/2002 107 98
2002/2003 131 95
2003/2004 124 93
2004/2005 119 84
2005/2006 117 85
2006/2007 112 88
2007/2008 105 93
2008/2009 93 70
2009/2010 93 85
2010/2011 109 85
2011/2012 87 74
2012/2013 91 81
2013/2014 96 91
2014/2015 116 98
2015/2016 127 96
2016/2017 128 102
2017/2018 121 95
2018/2019 115 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta