Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2018

Gröda Uppsala län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 989 11 796 0,6 0,5
Havre 7 526 163 595 4,6 6,4
Korn 35 777 396 277 22,0 15,5
Råg 655 19 635 0,4 0,8
Rågvete 786 18 056 0,5 0,7
Vete 37 812 380 177 23,3 14,9
Baljväxter 5 551 56 455 3,4 2,2
Grönfoderväxter 1 916 53 082 1,2 2,1
Majs 61 18 344 0,0 0,7
Oljeväxter 5 932 102 881 3,6 4,0
Potatis matpotatis 153 15 992 0,1 0,6
Potatis, stärkelse 0 7 821 0,0 0,3
Sockerbetor 4 30 684 0,0 1,2
Vall slåtter och bete 45 162 1 047 461 27,8 41,1
Vall träda 16 990 165 131 10,5 6,5
Energiskog 1 353 9 965 0,8 0,4
Trädgårdsväxter 132 14 649 0,1 0,6
Övrig obrukad, åkermark 1 778 37 175 1,1 1,5
Totalt 162 577 2 549 176 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

0,6

Havre

6,3

5,7

4,6

5,2

5,5

6,4

4,5

4,9

5,4

4,3

4,6

Korn

22,8

23,4

17,5

18,4

19,2

24,6

20,2

19,2

19,9

17,9

22,0

Råg

1,2

1,3

0,6

0,7

0,7

0,4

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

Rågvete

0,6

0,6

0,4

0,4

0,6

0,3

0,8

1,1

0,9

0,7

0,5

Vete

23,0

21,3

22,0

24,4

23,1

15,1

27,7

27,6

25,6

29,3

23,3

Baljväxter

1,0

1,5

2,5

1,7

1,5

1,7

2,0

3,3

3,6

3,4

3,4

Grönfoderväxter

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

1,1

0,8

0,8

0,9

1,2

Majs

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Oljeväxter

3,8

4,0

6,4

5,8

6,9

7,6

2,7

2,0

3,0

3,8

3,6

Potatis matpotatis

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

29,2

29,5

30,0

29,5

29,0

29,1

28,8

28,1

27,4

26,7

27,8

Vall träda

8,4

9,0

12,2

10,2

9,9

11,1

8,8

9,8

10,5

9,8

10,5

Energiskog

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

0,8

Trädgårdsväxter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Obrukad, åkermark

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

1,2

1,1

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder

 

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,8

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

0,5

0,5

0,6

Havre

6,3

5,7

4,6

5,2

5,5

6,4

4,5

4,9

5,4

4,3

4,6

Korn

22,8

23,4

17,5

18,4

19,2

24,6

20,2

19,2

19,9

17,9

22,0

Råg

1,2

1,3

0,6

0,7

0,7

0,4

0,7

0,6

0,4

0,4

0,4

Rågvete

0,6

0,6

0,4

0,4

0,6

0,3

0,8

1,1

0,9

0,7

0,5

Vete

23,0

21,3

22,0

24,4

23,1

15,1

27,7

27,6

25,6

29,3

23,3

Baljväxter

1,0

1,5

2,5

1,7

1,5

1,7

2,0

3,3

3,6

3,4

3,4

Grönfoderväxter

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

1,1

0,8

0,8

0,9

1,2

Majs

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Oljeväxter

3,8

4,0

6,4

5,8

6,9

7,6

2,7

2,0

3,0

3,8

3,6

Potatis matpotatis

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Potatis, stärkelse

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sockerbetor

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vall slåtter och bete

29,2

29,5

30,0

29,5

29,0

29,1

28,8

28,1

27,4

26,7

27,8

Vall träda

8,4

9,0

12,2

10,2

9,9

11,1

8,8

9,8

10,5

9,8

10,5

Energiskog

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

0,8

Trädgårdsväxter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Obrukad, åkermark

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

1,2

1,1

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder