Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser fördelade ef…

Företagskonkurser fördelade efter storleksklass

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge
Antal företagskonkurser efter region och storleksklasser 2018

Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50- anställda Totalt
Stockholms län 1 387 685 176 107 41 12 2 408
Uppsala län 120 71 21 7 3 2 224
Södermanlands län 99 65 17 8 5 1 195
Östergötlands län 94 86 16 10 6 2 214
Jönköpings län 104 60 13 3 2 0 182
Kronobergs län 49 45 4 4 2 1 105
Kalmar län 56 50 20 5 3 0 134
Gotlands län 16 13 1 3 1 0 34
Blekinge län 41 34 8 6 2 0 91
Skåne län 544 333 76 45 18 7 1 023
Hallands län 81 68 15 12 4 2 182
Västra Götalands län 580 321 90 46 14 6 1 057
Värmlands län 83 61 12 8 5 1 170
Örebro län 95 67 24 6 1 0 193
Västmanlands län 64 58 21 4 1 0 148
Dalarnas län 88 50 16 5 5 1 165
Gävleborgs län 83 68 16 15 5 0 187
Västernorrlands län 73 65 14 6 1 0 159
Jämtlands län 31 25 8 4 0 1 69
Västerbottens län 69 45 12 7 2 1 136
Norrbottens län 73 51 14 5 3 1 147
Riket 3 830 2 321 594 316 124 38 7 223

Företagskonkurser 1997-2018 efter storleksklasser

               

Uppsala län

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1997

161

57

18

7

4

0

247

1998

150

63

12

8

3

0

236

1999

84

59

18

7

3

1

172

2000

128

42

11

12

2

1

196

2001

137

39

13

8

3

2

202

2002

139

45

11

13

8

1

217

2003

138

41

20

9

3

1

212

2004

120

34

16

8

6

1

185

2005

98

39

8

6

4

1

156

2006

114

42

11

6

6

0

179

2007

80

42

11

6

2

0

141

2008

79

36

24

9

4

0

152

2009

80

52

10

10

5

0

157

2010

93

57

14

6

7

1

178

2011

74

69

13

6

2

1

165

2012

107

78

25

13

4

2

229

2013

95

83

21

11

6

1

217

2014

98

55

19

6

2

1

181

2015

119

75

13

8

2

1

218

2016

84

59

15

7

2

1

168

2017

94

62

20

4

4

0

184

2018

120

71

21

7

3

2

224

Riket

År

0 anställda

1-4 anställda

5-9 anställda

10-19 anställda

20-49 anställda

50- anställda

Totalt

1997

6 802

2 513

637

310

136

38

10 436

1998

5 778

2 060

530

281

119

31

8 799

1999

3 988

1 764

527

225

116

25

6 645

2000

3 987

1 819

510

286

94

36

6 732

2001

4 168

2 011

647

344

212

51

7 433

2002

4 553

2 005

652

420

232

68

7 930

2003

4 811

1 984

735

419

225

63

8 237

2004

4 573

1 969

592

323

153

39

7 649

2005

4 108

1 807

487

255

102

25

6 784

2006

3 600

1 763

485

198

96

18

6 160

2007

3 322

1 724

454

181

94

16

5 791

2008

3 157

2 089

603

274

137

38

6 298

2009

3 719

2 447

774

431

215

52

7 638

2010

3 931

2 159

685

318

145

36

7 274

2011

3 506

2 356

667

282

118

29

6 958

2012

3 656

2 539

731

344

146

55

7 471

2013

3 919

2 442

749

388

160

43

7 701

2014

3 799

2 233

651

299

147

25

7 154

2015

3 429

2 074

567

223

118

15

6 426

2016

3 197

1 859

542

286

109

26

6 019

2017

3 372

2 043

574

258

119

28

6 394

2018

3 830

2 321

594

316

124

38

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta