Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser; kommunerna

Företagskonkurser; kommunerna

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
Företagskonkurser 2018 efter storleksklasser

Kommun/Region 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10-19 anställda 20-49 anställda 50+ anställda Totalt
Enköping 22 8 1 3 0 1 35
Heby 7 1 0 0 0 0 8
Håbo 12 5 2 0 0 0 19
Knivsta 5 1 0 0 0 0 6
Tierp 9 3 0 0 0 0 12
Uppsala 60 49 17 4 3 1 134
Älvkarleby 2 3 0 0 0 0 5
Östhammar 3 1 1 0 0 0 5
Uppsala län 120 71 21 7 3 2 224
Riket 3 830 2 321 594 316 124 38 7 223
Antal företagskonkurser 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 18 18 28 22 37 32 25 37 22 23 35
Heby 7 11 8 12 6 6 7 8 5 8 8
Håbo 15 11 20 11 19 12 11 12 8 13 19
Knivsta 5 4 6 4 11 5 8 4 5 8 6
Tierp 8 6 9 11 11 17 13 13 9 9 12
Uppsala 85 101 92 96 131 129 106 123 103 115 134
Älvkarleby 7 1 10 3 4 6 4 6 3 7 5
Östhammar 7 5 5 6 10 10 7 15 13 1 5
Uppsala län 152 157 178 165 229 217 181 218 168 184 224
Riket 6 298 7 638 7 274 6 958 7 471 7 701 7 154 6 426 6 019 6 394 7 223
Utveckling av företagskonkurser 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 100 156 122 206 178 139 206 122 128 194
Heby 100 157 114 171 86 86 100 114 71 114 114
Håbo 100 73 133 73 127 80 73 80 53 87 127
Knivsta 100 80 120 80 220 100 160 80 100 160 120
Tierp 100 75 113 138 138 213 163 163 113 113 150
Uppsala 100 119 108 113 154 152 125 145 121 135 158
Älvkarleby 100 14 143 43 57 86 57 86 43 100 71
Östhammar 100 71 71 86 143 143 100 214 186 14 71
Uppsala län 100 103 117 109 151 143 119 143 111 121 147
Riket 100 121 115 110 119 122 114 102 96 102 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta