Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser med fördelni…

Företagskonkurser med fördelning på bransch

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Konkurser 2018 efter näringsgren

 

 

 

 

 

Bransch

Antal

Procent

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

3

99

1,3

1,4

Tillverkning, gruvor och energi

7

385

3,1

5,3

Byggindustri

38

1 338

17,0

18,5

Handel

45

1 502

20,1

20,8

Hotell o restaurang

27

594

12,1

8,2

Transport

5

363

2,2

5,0

Finansiell verksamhet

2

90

0,9

1,2

Fastighetsbolag, företagstjänster

31

1 252

13,8

17,3

Utbildning, hälso- och sjukvård

15

246

6,7

3,4

Samhälleliga o personliga tjänster

21

633

9,4

8,8

Uppgift saknas

30

721

13,4

10,0

Totalt

224

7 223

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Uppsala län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

2

2

2

5

1

2

2

2

1

4

3

Tillverkning, gruvor och energi

9

7

10

12

15

14

2

15

8

6

7

Byggindustri

27

29

28

23

50

44

41

34

32

40

38

Handel

31

34

39

35

53

46

46

49

34

45

45

Hotell o restaurang

14

14

11

17

14

18

16

17

20

22

27

Transport

6

8

14

7

6

10

10

11

16

3

5

Finansiell verksamhet

0

1

0

1

0

2

0

1

3

5

2

Fastighetsbolag, företagstjänster

34

26

27

32

49

34

32

52

32

25

31

Utbildning, hälso- och sjukvård

4

1

4

3

4

7

6

4

4

8

15

Samhälleliga o personliga tjänster

3

13

13

12

17

19

12

20

8

11

21

Uppgift saknas

22

22

30

18

20

21

14

13

10

15

30

Totalt

152

157

178

165

229

217

181

218

168

184

224

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376

355

385

Byggindustri

820

986

1039

1062

1202

1277

1259

1043

1069

1240

1 338

Handel

1524

1839

1501

1549

1641

1811

1601

1533

1332

1468

1 502

Hotell o restaurang

439

464

514

511

463

485

497

467

429

517

594

Transport

314

371

353

322

368

394

336

338

291

295

363

Finansiell verksamhet

38

91

77

102

92

102

109

96

105

77

90

Fastighetsbolag, företagstjänster

1251

1289

1297

1211

1310

1447

1352

1231

1163

1141

1 252

Utbildning, hälso- och sjukvård

118

133

130

138

174

188

176

146

143

199

246

Samhälleliga o personliga tjänster

262

526

566

532

532

620

603

542

496

564

633

Uppgift saknas

976

1213

1151

961

1095

754

658

516

539

456

721

Totalt

6298

7638

7274

6958

7471

7701

7154

6426

6019

6394

7 223

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Konkurser 2008-2018 efter näringsgren

 

                     

Uppsala län

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

2

2

2

5

1

2

2

2

1

4

3

Tillverkning, gruvor och energi

9

7

10

12

15

14

2

15

8

6

7

Byggindustri

27

29

28

23

50

44

41

34

32

40

38

Handel

31

34

39

35

53

46

46

49

34

45

45

Hotell o restaurang

14

14

11

17

14

18

16

17

20

22

27

Transport

6

8

14

7

6

10

10

11

16

3

5

Finansiell verksamhet

0

1

0

1

0

2

0

1

3

5

2

Fastighetsbolag, företagstjänster

34

26

27

32

49

34

32

52

32

25

31

Utbildning, hälso- och sjukvård

4

1

4

3

4

7

6

4

4

8

15

Samhälleliga o personliga tjänster

3

13

13

12

17

19

12

20

8

11

21

Uppgift saknas

22

22

30

18

20

21

14

13

10

15

30

Totalt

152

157

178

165

229

217

181

218

168

184

224

Riket

 

Bransch

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

99

86

125

109

104

126

103

98

76

82

99

Tillverkning, gruvor och energi

457

640

521

461

490

497

460

416

376