Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2019-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 1997-2018

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1997=100

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

1997

239

10 436

100

100

1998

237

8 799

99

84

1999

172

6 645

72

64

2000

196

6 733

82

65

2001

202

7 433

85

71

2002

217

7 930

91

76

2003

216

8 237

90

79

2004

185

7 649

77

73

2005

156

6 784

65

65

2006

179

6 160

75

59

2007

141

5 791

59

55

2008

152

6 298

64

60

2009

157

7 638

66

73

2010

178

7 274

74

70

2011

165

6 958

69

67

2012

229

7 471

96

72

2013

217

7 701

91

74

2014

181

7 159

76

69

2015

218

6 563

91

63

2016

168

6 019

70

58

2017

184

6 394

77

61

2018

224

7 223

94

69

Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta