Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Konkurser // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2020-03-27
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.
PDF
Diagram nuläge

Företagskonkurser 1999-2019

         

År

Antal företagskonkurser

Index 1999=100

Uppsala län

Riket

Uppsala län

Riket

1999

172

6 645

100

100

2000

196

6 733

114

101

2001

202

7 433

117

112

2002

217

7 930

126

119

2003

216

8 237

126

124

2004

185

7 649

108

115

2005

156

6 784

91

102

2006

179

6 160

104

93

2007

141

5 791

82

87

2008

152

6 298

88

95

2009

157

7 638

91

115

2010

178

7 274

103

109

2011

165

6 958

96

105

2012

229

7 471

133

112

2013

217

7 701

126

116

2014

181

7 159

105

108

2015

218

6 563

127

99

2016

168

6 019

98

91

2017

184

6 394

107

96

2018

224

7 223

130

109

2019

245

7 358

142

111

Heby kommun tillhör Uppsala län fr o m 2007-01-01

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta