Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-06-18
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2019 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 20 588 13,7
Uppsala län 2 288 9,8
Södermanlands län 1 532 9,0
Östergötlands län 2 478 8,8
Jönköpings län 1 918 8,9
Kronobergs län 1 021 8,6
Kalmar län 1 210 8,6
Gotlands län 425 12,4
Blekinge län 744 8,0
Skåne län 9 174 11,0
Hallands län 2 099 10,8
Västra Götalands län 11 101 10,5
Värmlands län 1 352 8,2
Örebro län 1 635 9,0
Västmanlands län 1 531 9,4
Dalarnas län 1 502 9,1
Gävleborgs län 1 355 8,1
Västernorrlands län 1 256 8,8
Jämtlands län 921 12,1
Västerbottens län 1 419 8,6
Norrbottens län 1 343 9,0
Riket 66 892 10,7
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2019

År Uppsala län Riket
1995 6,0 6,3
1996 7,0 6,5
1997 7,2 6,7
1998 6,2 6,1
1999 6,3 6,4
2000 6,9 6,9
2001 6,9 6,3
2002 6,3 6,6
2003 6,4 6,4
2004 7,3 7,3
2005 7,5 7,6
2006 7,8 7,6
2007 10,2 9,7
2008 9,5 9,7
2009 9,9 10,0
2010 11,7 11,6
2011 12,1 12,3
2012 11,4 11,5
2013 11,5 11,5
2014 11,8 11,9
2015 11,5 11,6
2016 11,3 11,4
2017 11,0 11,2
2018 10,1 10,8
2019 9,8 10,7
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2019. Index år 1995=100

År Uppsala län Riket
1995 100 100
1996 117 103
1997 120 106
1998 103 97
1999 105 102
2000 115 110
2001 115 100
2002 105 105
2003 107 102
2004 122 116
2005 125 120
2006 130 120
2007 170 154
2008 158 154
2009 165 159
2010 195 184
2011 202 195
2012 190 183
2013 192 183
2014 197 189
2015 192 184
2016 189 181
2017 183 178
2018 169 171
2019 163 170

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta