Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Uppsala län

Antal Riket          

Andel kvinnor Uppsala län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män        

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

769

2 450

3 219

22 539

70 139

92 678

23,9

24,3

Tillverkning och utvinning

3 290

8 850

12 140

133 996

425 271

559 267

27,1

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

646

1 892

2 538

12 609

38 665

51 274

25,5

24,6

Byggverksamhet

1 416

12 839

14 255

34 730

328 787

363 517

9,9

9,6

Handel

7 745

9 231

16 976

265 307

326 332

591 639

45,6

44,8

Transport och magasinering

932

4 758

5 690

50 354

183 566

233 920

16,4

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 214

2 333

4 547

84 135

84 778

168 913

48,7

49,8

Information och kommunikation

1 111

3 276

4 387

60 030

149 621

209 651

25,3

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

824

722

1 546

48 277

47 861

96 138

53,3

50,2

Fastighetsverksamhet

1 127

1 593

2 720

32 325

49 204

81 529

41,4

39,6

Företagstjänster

9 040

11 030

20 070

261 257

343 833

605 090

45,0

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

6 266

5 212

11 478

177 024

128 121

305 145

54,6

58,0

Utbildning

16 092

6 292

22 384

399 479

141 239

540 718

71,9

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

23 806

7 638

31 444

640 986

165 643

806 629

75,7

79,5

Kulturella och personliga tjänster

4 212

2 876

7 088

124 403

90 237

214 640

59,4

58,0

Näringsgren okänd

984

788

1 772

29 922

21 249

51 171

55,5

58,5

Totalt

80 474

81 780

162 254

2 377 373

2 594 546

4 971 919

49,6

47,8

Källa: Statistiska centalbyrån

                 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Uppsala län

                     

Näringsgren

2009    

2010    

2011      

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 690

2 756

3 250

3 422

3 559

3 368

3 361

3 255

3 302

3 219

Tillverkning och utvinning

12 440

12 366

12 599

12 521

12 220

12 268

12 002

11 875

12 014

12 140

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2 161

2 168

2 144

2 409

2 376

2 455

2 542

2 519

2 494

2 538

Byggverksamhet

10 547

11 135

11 910

12 346

12 590

12 845

13 387

13 846

14 199

14 255

Handel

13 757

14 577

14 434

14 974

15 219

15 150

15 353

16 098

16 521

16 976

Transport och magasinering

5 803

5 830

5 866

5 943

6 051

5 811

5 491

5 479

5 543

5 690

Hotell- och restaurangverksamhet

3 405

3 804

3 823

4 180

4 389

4 396

4 508

4 592

4 518

4 547

Information och kommunikation

3 447

3 306

3 451

3 540

3 493

3 729

3 827

4 031

4 302

4 387

Finans- och försäkringsverksamhet

1 530

1 536

1 478

1 511

1 469

1 449

1 497

1 603

1 689

1 546

Fastighetsverksamhet

2 074

2 110

2 224

2 308

2 385

2 364

2 489

2 522

2 588

2 720

Företagstjänster

19 759

16 510

17 545

17 251

17 748

17 986

18 521

19 085

19 747

20 070

Offentlig förvaltning och försvar

7 890

7 891

8 958

9 359

9 622

9 921

9 946

10 610

10 984

11 478

Utbildning

14 598

19 587

19 497

20 181

19 995

20 063

20 640

21 287

22 054

22 384

Vård och omsorg; sociala tjänster

25 880

26 844

27 255

27 739

28 746

29 267

30 426

31 616

31 487

31 444

Kulturella och personliga tjänster

6 018

6 257

6 479

6 663

6 950

6 966

7 032

7 042

7 092

7 088

Näringsgren okänd

1 351

1 241

1 399

1 490

1 357

1 561

1 390

1 196

1 367

1 772

Totalt

133 350

137 918

142 312

145 837

148 169

149 599

152 412

156 656

159 901

162 254

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Uppsala län. Index år 2009=100

                     

Näringsgren

2009    

2010    

2011      

2012    

2013    

2014    

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

102

121

127

132

125

125

121

123

120

Tillverkning och utvinning

100

99

101

101

98

99

96

95

97

98

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

100

99

111

110

114

118

117

115

117

Byggverksamhet

100

106

113

117

119

122

127

131

135

135

Handel

100

106

105

109

111

110

112

117

120

123

Transport och magasinering

100

100

101

102

104

100

95

94

96

98

Hotell- och restaurangverksamhet

100

112

112

123

129

129

132

135

133

134

Information och kommunikation

100

96

100

103

101

108

111

117

125

127

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

97

99

96

95

98

105

110

101

Fastighetsverksamhet

100

102

107

111

115

114

120

122

125

131

Företagstjänster

100

84

89

87

90

91

94

97

100

102

Offentlig förvaltning och försvar

100

100

114

119

122

126

126

134

139

145

Utbildning

100

134

134

138

137

137

141

146

151

153

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

104

105

107

111

113

118

122

122

121

Kulturella och personliga tjänster

100

104

108

111

115

116

117

117

118

118

Näringsgren okänd

100

92

104

110

100

116

103

89

101

131

Totalt

100

103

107

109

111

112

114

117

120

122

Källa: Statistiska centralbyrån

 

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta