Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Uppsala län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

24 645

15

53 841

32

78 486

47

169 406

Jordbruk, skogsbruk och fiske

264

12

259

12

523

24

2 135

Tillverkning och utvinning

1 583

13

2 814

22

4 397

35

12 524

Energiförsörjning; miljöverksamhet

520

20

680

26

1 200

46

2 646

Byggverksamhet

1 102

8

865

6

1 967

14

14 541

Handel

2 707

15

2 298

13

5 005

28

18 305

Transport och magasinering

1 152

13

741

9

1 893

22

8 566

Hotell- och restaurangverksamhet

744

15

458

9

1 202

24

4 935

Information och kommunikation

1 489

23

3 108

47

4 597

70

6 565

Finans- och försäkringsverksamhet

554

20

1 120

40

1 674

60

2 766

Fastighetsverksamhet

527

21

537

21

1 064

42

2 548

Företagstjänster

3 470

16

8 745

40

12 215

56

22 041

Offentlig förvaltning och försvar

2 441

20

6 020

50

8 461

70

12 066

Utbildning och forskning

2 708

12

12 765

58

15 473

70

22 024

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 980

13

10 827

36

14 807

49

29 676

Personliga och kulturella tjänster

1 284

18

2 436

34

3 720

52

7 218

Okänd verksamhet

120

14

168

20

288

34

850

Icke förvärvsarbetande, Totalt

10 197

22

9 582

21

19 779

43

45 725

   i reguljär utbildning

10 197

22

9 582

21

19 779

43

45 725

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

34 842

16

63 423

29

98 265

45

215 131

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Uppsala län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

24 645

15

53 841

32

78 486

47

169 406

Jordbruk, skogsbruk och fiske

264

12

259

12

523

24

2 135

Tillverkning och utvinning

1 583

13

2 814

22

4 397

35

12 524

Energiförsörjning; miljöverksamhet

520

20

680

26

1 200

46

2 646

Byggverksamhet

1 102

8

865

6

1 967

14

14 541

Handel

2 707

15

2 298

13

5 005

28

18 305

Transport och magasinering

1 152

13

741

9

1 893

22

8 566

Hotell- och restaurangverksamhet

744

15

458

9

1 202

24

4 935

Information och kommunikation

1 489

23

3 108

47

4 597

70

6 565

Finans- och försäkringsverksamhet

554

20

1 120

40

1 674

60

2 766

Fastighetsverksamhet

527

21

537

21

1 064

42

2 548

Företagstjänster

3 470

16

8 745

40

12 215

56

22 041

Offentlig förvaltning och försvar

2 441

20

6 020

50

8 461

70

12 066

Utbildning och forskning

2 708

12

12 765

58

15 473

70

22 024

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 980

13

10 827

36

14 807

49

29 676

Personliga och kulturella tjänster

1 284

18

2 436

34

3 720

52

7 218

Okänd verksamhet

120

14

168

20

288

34

850

Icke förvärvsarbetande, Totalt

10 197

22

9 582

21

19 779

43

45 725

   i reguljär utbildning

10 197

22

9 582

21

19 779

43

45 725

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

34 842

16

63 423

29

98 265

45

215 131

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta