Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2019-01-22
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Enköping

4

28

70

 

102

8 457

1,2

Heby

 

 

5

 

5

2 337

0,2

Håbo

 

6

11

 

17

2 790

0,6

Knivsta

2

1

8

 

11

2 200

0,5

Tierp

 

2

4

1

7

3 484

0,2

Uppsala

72

112

560

176

920

54 659

1,7

Älvkarleby

 

 

 

 

 

1 308

0,0

Östhammar

 

1

4

 

5

4 122

0,1

Uppsala län

78

150

662

177

1 067

79 357

1,3

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Enköping

15

48

211

22

296

9 800

3,0

Heby

 

 

18

5

23

2 537

0,9

Håbo

 

19

51

 

70

2 966

2,4

Knivsta

4

4

59

2

69

2 137

3,2

Tierp

2

3

10

 

15

4 000

0,4

Uppsala

224

411

1 974

480

3 089

52 058

5,9

Älvkarleby

1

 

5

 

6

1 482

0,4

Östhammar

 

3

23

 

26

5 564

0,5

Uppsala län

246

488

2 351

509

3 594

80 544

4,5

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Enköping

19

76

281

22

398

18 257

2,2

Heby

0

0

23

5

28

4 874

0,6

Håbo

0

25

62

0

87

5 756

1,5

Knivsta

6

5

67

2

80

4 337

1,8

Tierp

2

5

14

1

22

7 484

0,3

Uppsala

296

523

2 534

656

4 009

106 717

3,8

Älvkarleby

1

0

5

0

6

2 790

0,2

Östhammar

0

4

27

0

31

9 686

0,3

Uppsala län

324

638

3 013

686

4 661

159 901

2,9

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

 

Sysselsatta i IT-företag 2017 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Enköping

4

28

70

 

102

8 457

1,2

Heby

 

 

5

 

5

2 337

0,2

Håbo

 

6

11

 

17

2 790

0,6

Knivsta

2

1

8

 

11

2 200

0,5

Tierp

 

2

4

1

7

3 484

0,2

Uppsala

72

112

560

176

920

54 659

1,7

Älvkarleby

 

 

 

 

 

1 308

0,0

Östhammar

 

1

4

 

5

4 122

0,1

Uppsala län

78

150

662

177

1 067

79 357

1,3

Riket

4 625

7 544

34 817

6 562

53 548

2 358 756

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Enköping

15

48

211

22

296

9 800

3,0

Heby

 

 

18

5

23

2 537

0,9

Håbo

 

19

51

 

70

2 966

2,4

Knivsta

4

4

59

2

69

2 137

3,2

Tierp

2

3

10

 

15

4 000

0,4

Uppsala

224

411

1 974

480

3 089

52 058

5,9

Älvkarleby

1

 

5

 

6

1 482

0,4

Östhammar

 

3

23

 

26

5 564

0,5

Uppsala län

246

488

2 351

509

3 594

80 544

4,5

Riket

11 902

24 044

110 826

15 502

162 274

2 563 610

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Enköping

19

76

281

22

398

18 257

2,2

Heby

0

0

23

5

28

4 874

0,6

Håbo

0

25

62

0

87

5 756

1,5

Knivsta

6

5

67

2

80

4 337

1,8

Tierp

2

5

14

1

22

7 484

0,3

Uppsala

296

523

2 534

656

4 009

106 717

3,8

Älvkarleby

1

0

5

0

6

2 790

0,2

Östhammar

0

4

27

0

31

9 686

0,3

Uppsala län

324

638

3 013

686

4 661

159 901

2,9

Riket

16 527

31 588

145 643

22 064

215 822

4 922 366

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta