Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Turism // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping m m

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram tidsserie

Antal övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2018. Tusental

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Uppsala län

702

..

88

317

..

1 128

Riket

37 918

3 376

3 501

16 062

4 322

65 179

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2017, procentuellt fördelad.

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Uppsala län

62,2

..

7,8

28,1

..

98

Riket

58,2

5,2

5,4

24,6

6,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2018

             

Övernattningar i Uppsala län, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

341

..

..

257

 

598

1991

307

..

..

237

 

544

1992

274

..

..

274

 

548

1993

286

..

..

263

 

549

1994

360

..

..

278

 

638

1995

384

..

..

344

 

728

1996

397

..

..

349

 

746

1997

420

..

..

372

 

792

1998

475

..

..

367

 

882

1999

496

..

..

380

 

913

2000

496

..

..

300

 

840

2001

494

32

16

287

 

828

2002

496

29

17

386

 

928

2003

475

29

16

408

 

928

2004

480

29

13

399

 

920

2005

485

28

13

455

 

982

2006

507

31

127

475

 

1 140

2007

535

44

131

442

 

1 152

2008

529

34

124

255

17

954

2009

510

24

136

250

10

930

2010

582

26

143

225

10

1 051

2011

568

21

166

285

10

1 050

2012

559

..

154

311

..

1 051

2013

567

..

154

317

..

1 062

2014

619

..

156

330

..

1 119

2015

654

..

184

315

..

1 167

2016

637

..

163

324

..

1 138

2017

667

..

96

338

..

1 116

2018

702

..

88

317

..

1 128

             

Länets andel av övernattningar i riket (%)

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL

Totalt

1990

2,1

..

..

2,0

 

1,8

1991

2,1

..

..

2,3

 

1,9

1992

1,9

..

..

2,4

 

1,9

1993

1,9

..

..

2,3

 

1,8

1994

2,1

..

..

2,2

 

1,8

1995

2,1

..

..

2,5

 

1,9

1996

2,1

..

..

2,7

 

2,0

1997

2,2

..

..

2,7

 

2,1

1998

2,4

..

..

2,8

 

2,4

1999

2,4

..

..

2,6

 

2,3

2000

2,3

..

..

2,2

 

2,1

2001

2,3

0,9

1,4

1,9

 

2,0

2002

2,4

0,8

0,8

2,4

 

2,2

2003

2,3

0,8

0,7

2,4

 

2,1

2004

2,2

0,9

0,6

2,6

 

2,2

2005

2,1

0,9

0,5

2,8

 

2,2

2006

2,1

0,9

5,0

2,7

 

2,4

2007

2,1

1,3

4,8

2,6

 

2,4

2008

2,0

1,0

4,3

1,8

0,4

1,9

2009

2,0

0,7

4,6

1,6

0,2

1,8

2010

2,1

0,8

4,9

1,6

0,2

2,0

2011

2,0

0,7

5,5

2,0

0,2

2,0

2012

2,0

..

5,0

2,2

..

2,0

2013

1,9

..

5,0

2,2

..

2,0

2014

2,0

..

4,7

2,2

..

2,0

2015

2,0

..

5,2

2,0

..

1,9

2016

1,8

..

4,8

2,1

..

1,8

2017

1,8

..

2,7

2,1

..

1,8

2018

1,9

..

2,5

2,0

..

1,7

             

Totalt övernattningar i riket, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

16 226

3 391

1 085

12 985

 

33 687

1991

14 494

2 947

1 008

10 389

 

28 838

1992

14 148

2 966

968

11 474

 

29 556

1993

14 874

3 230

1 005

11 413

 

30 522

1994

17 218

3 748

1 008

12 925

 

34 899

1995

18 465

3 902

1 959

13 862

 

38 188

1996

18 598

3 883

1 983

12 985

 

37 449

1997

18 866

3 473

1 039

13 550

 

36 928

1998

20 052

3 357

1 089

12 999

 

37 497

1999

20 707

3 345

1 090

14 713

 

39 854

2000

21 264

3 463

1 132

13 951

 

39 809

2001

21 664

3 534

1 160

14 836

 

41 194

2002

21 011

3 738

2 200

15 946

 

42 895

2003

21 068

3 572

2 276

17 138

 

44 054

2004

21 526

3 283

2 266

15 591

 

42 666

2005

22 902

3 237

2 366

16 435

 

44 940

2006

24 212

3 391

2 560

17 542

 

47 705

2007

25 416

3 467

2 710

17 012

 

48 605

2008

25 873

3 446

2 884

14 338

4 170

50 711

2009

25 958

3 279

2 928

15 225

4 369

51 760

2010

27 338

3 301

2 937

14 325

4 506

52 406

2011

27 990

2 956

3 028

14 449

4 201

52 624

2012

28 566

2 893

3 092

14 035

4 105

52 960

2013

29 433

2 663

3 118

14 497

4 025

53 736

2014

31 074

2 843

3 317

15 047

4 121

56 401

2015

33 518

2 975

3 559

15 560

4 417

60 029

2016

35 315

2 848