Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2019-04-04
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2018 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Uppsala län

Sverige

987

87,5

Övriga Norden

27

2,4

Övriga Europa

83

7,3

Utanför Europa

32

2,9

Totalt

1 128

100

       

Riket

Sverige

47 852

73,4

Övriga Norden

5 421

8,3

Övriga Europa

7 527

11,5

Utanför Europa

4 379

6,7

Totalt

65 179

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Uppsala län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

813

30

73

30

947

2009

787

34

71

30

922

2010

828

38

80

41

987

2011

904

30

77

39

1 051

2012

898

40

81

32

1 051

2013

904

35

80

43

1 062

2014

953

29

86

52

1 119

2015

995

37

89

45

1 167

2016

963

32

99

44

1 138

2017

934

29

102

51

1 116

2018

987

27

83

32

1 128

Uppsala län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

85,9

3,2

7,7

3,2

100

2009

85,3

3,7

7,7

3,3

100

2010

83,9

3,8

8,1

4,2

100

2011

86,1

2,8

7,4

3,8

100

2012

85,5

3,8

7,7

3,1

100

2013

85,2

3,3

7,5

4,0

100

2014

85,1

2,6

7,7

4,6

100

2015

85,3

3,2

7,7

3,9

100

2016

84,6

2,8

8,7

3,8

100

2017

83,7

2,6

9,2

4,6

100

2018

87,5

2,4

7,3

2,9

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2018 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Uppsala län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

97

113

96

102

97

2010

102

123

109

139

104

2011

111

98

106

132

111

2012

110

130

110

108

111

2013

111

114

109

144

112

2014

117

97

117

173

118

2015

122

121

122

152

123

2016

118

106

135

146

120

2017

115

94

140

172

118

2018

121

87

113

108

119

Riket

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

112

98

96

102

2010

104

117

99

111

105

2011

104

112

99

131

105

2012

105

112

96

137

105

2013

107

109

98

144

107

2014

112

109

105

174

113

2015

118

118

114

209

120

2016

121

114

118

232

123

2017

123

113

120

265

126

2018

125

121

125

300

130

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta