Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Politik // Kvinnor och män i kommunfullmä…

Kvinnor och män i kommunfullmäktige

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Enköping

23

28

51

45,1

54,9

100

Heby

17

24

41

41,5

58,5

100

Håbo

15

26

41

36,6

63,4

100

Knivsta

13

18

31

41,9

58,1

100

Tierp

20

29

49

40,8

59,2

100

Uppsala

41

40

81

50,6

49,4

100

Älvkarleby

15

16

31

48,4

51,6

100

Östhammar

22

27

49

44,9

55,1

100

Genomsnitt Uppsala län

166

208

374

44,4

55,6

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Enköping

33,3

33,3

35,3

43,1

43,1

43,1

43,1

45,1

41,2

45,1

Heby

24,4

22,0

24,4

36,6

39,0

42,9

41,5

43,9

46,3

41,5

Håbo

37,1

42,9

31,4

40,0

39,0

37,5

34,1

39,0

36,6

36,6

Knivsta

 

 

 

 

 

48,4

38,7

45,2

45,2

41,9

Tierp

30,6

34,7

40,8

46,9

46,9

44,9

46,9

40,8

46,9

40,8

Uppsala

40,7

40,7

34,6

43,2

44,4

46,9

48,1

48,1

49,4

50,6

Älvkarleby

29,0

45,2

38,7

45,2

45,2

45,2

45,2

45,2

51,6

48,4

Östhammar

26,5

36,7

36,7

46,9

40,8

44,9

47,9

46,9

44,9

44,9

Genomsnitt Uppsala län

33,8

38,5

36,1

44,3

43,4

44,6

44,3

44,7

45,5

44,4

Genomsnitt Riket

30,3

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

Källa: Statistiska Centralbyrån och Valmyndigheten

                     
                     

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Enköping

110

99

104

104

104

102

102

105

94

104

Heby

80

65

72

89

94

101

98

102

106

96

Håbo

123

127

92

97

94

88

81

91

84

84

Knivsta

0

0

0

0

0

114

92

105

103

97

Tierp

101

103

120

114

113

106

111

95

107

94

Uppsala

134

121

101

105

107

111

114

112

113

117

Älvkarleby

96

134

114

109

109

107

107

105

118

112

Östhammar

88

109

108

114

98

106

113

109

103

104

Genomsnitt Uppsala län

111

114

106

107

104

105

105

104

104

102

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska Centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta