Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Politik // Valdeltagande i kommunvalet

Valdeltagande i kommunvalet

Senast uppdaterad 2018-11-26
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Kommunfullmäktigevalet 2018

               

Kommun/Region

Giltiga röster

Ogiltiga valsedlar

Summa avgivna röster

Röst-berättigade

Valdeltagande (%)

Ej registrerade partier

Blanka

Övriga

Enköping

28 689

22

291

18

29 020

34 050

85,2

Heby

9 058

4

165

5

9 232

11 006

83,9

Håbo

13 524

6

171

 

13 701

15 954

85,9

Knivsta

11 446

9

91

3

11 549

13 022

88,7

Tierp

13 916

14

185

1

14 116

16 545

85,3

Uppsala

146 754

132

1 235

51

148 172

171 488

86,4

Älvkarleby

6 107

4

107

2

6 220

7 291

85,3

Östhammar

14 753

9

255

5

15 022

17 644

85,1

Uppsala län

244 247

200

2 500

85

247 032

287 000

86,1

Källa: Valmyndigheten

               
               
Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1985-2018

Kommun/Region 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Enköping 87,7 83,0 83,9 84,4 79,4 77,5 79,4 82,2 84,0 85,2
Heby 88,5 84,2 83,9 84,9 80,2 77,2 77,6 78,8 82,3 83,9
Håbo 88,8 84,5 84,7 85,0 79,0 78,4 81,4 83,7 85,0 85,9
Knivsta 82,1 84,5 86,9 87,3 88,7
Tierp 89,7 86,7 86,1 86,7 80,2 77,6 78,5 81,9 83,4 85,3
Uppsala 88,2 84,6 84,1 85,4 79,7 79,7 81,8 84,1 85,2 86,4
Älvkarleby 89,7 86,1 85,7 86,5 79,0 77,2 80,3 82,1 84,6 85,3
Östhammar 87,0 82,8 83,4 83,8 78,0 76,7 77,8 81,0 83,4 85,1
Uppsala län 88,3 84,5 84,3 85,2 79,5 79,0 80,9 83,4 84,8 86,1
Riket 87,8 84,0 84,3 84,4 78,6 77,9 78,3 81,6 82,7 84,1
Utveckling av valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige valåren 1985-2018. Index år 1985=100

Kommun/Region 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Enköping 100 95 96 96 91 88 91 94 96 97
Heby 100 95 95 96 91 87 88 89 93 95
Håbo 100 95 95 96 89 88 92 94 96 97
Knivsta 100 103 106 106 108
Tierp 100 97 96 97 89 87 87 91 93 95
Uppsala 100 96 95 97 90 90 93 95 97 98
Älvkarleby 100 96 96 96 88 86 90 92 94 95
Östhammar 100 95 96 96 90 88 89 93 96 98
Uppsala län 100 96 95 97 90 90 92 94 96 98
Riket 100 96 96 96 89 89 89 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta