Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Uppsala län

Riket

Varuproducenter

36 777

1 063 404

Tjänsteproducenter

53 760

2 121 286

Offentlig förvaltning

53 811

886 480

Ej branschfördelat

14 920

524 615

Summa

159 268

4 595 785

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Procent

     

 

Uppsala län

Riket

Varuproducenter

23,1

23,1

Tjänsteproducenter

33,8

46,2

Offentlig förvaltning

33,8

19,3

Ej branschfördelat

9,4

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2017. Miljoner kronor, löpande priser

           

Uppsala län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

24 472

24 851

22 477

8 376

80 176

2002

23 990

26 221

24 166

8 677

83 054

2003

25 045

27 857

25 990

9 163

88 055

2004

22 970

29 086

28 485

8 856

89 397

2005

24 394

30 014

30 170

9 521

94 099

2006

27 794

31 746

30 902

10 224

100 666

2007

26 521

32 403

33 548

10 001

102 473

2008

30 206

34 433

33 652

10 868

109 159

2009

27 155

34 012

34 728

10 943

106 838

2010

31 982

34 099

35 144

11 546

112 771

2011

32 696

36 813

37 018

11 861

118 388

2012

31 232

38 031

39 821

11 725

120 809

2013

32 748

40 379

42 284

12 268

127 679

2014

32 820

42 718

43 699

12 458

131 695

2015

33 213

47 091

45 630

13 180

139 114

2016

33 779

50 763

51 220

14 000

149 762

2017

36 777

53 760

53 811

14 920

159 268

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

1 000 721

2 042 122

843 727

504 040

4 390 610

2017

1 063 404

2 121 286

886 480

524 615

4 595 785

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2017. Index år 2001=100

           

Uppsala län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

98

106

108

104

104

2003

102

112

116

109

110

2004

94

117

127

106

112

2005

100

121

134

114

117

2006

114

128

137

122

126

2007

108

130

149

119

128

2008

123

139

150

130

136

2009

111

137

155

131

133

2010

131

137

156

138

141

2011

134

148

165

142

148

2012

128

153

177

140

151

2013

134

162

188

146

159

2014

134

172

194

149

164

2015

136

189

203

157

174

2016

138

204

228

167

187

2017

150

216

239

178

199

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

176

173

177

2017

152

209

185

180

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta