Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2016

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Enköping 294 67
Heby 186 42
Håbo 215 49
Knivsta 192 43
Tierp 306 69
Uppsala 488 110
Älvkarleby 288 65
Östhammar 513 116
Uppsala län 409 93
Riket 442 100
BRP per invånare 2005-2016. Tusental kronor

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enköping 184 202 214 214 206 215 180 246 253 260 278 294
Heby 147 155 154 154 142 144 236 155 162 165 177 186
Håbo 137 144 160 160 160 164 150 176 181 192 199 215
Knivsta 124 136 156 161 160 166 183 202 173 178 185 192
Tierp 234 249 254 251 179 232 257 258 263 265 293 306
Uppsala 290 302 314 320 322 323 345 412 432 449 479 488
Älvkarleby 212 253 232 242 276 326 289 247 233 251 301 288
Östhammar 500 620 478 659 550 682 668 565 632 560 436 513
Uppsala län 297 316 319 336 324 338 351 355 371 379 396 409
Riket 322 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 442

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Enköping

57

59

59

58

58

57

46

63

64

64

65

67

Heby

46

45

43

42

40

38

61

40

41

41

41

42

Håbo

43

42

44

43

45

44

39

45

46

47

46

49

Knivsta

39

40

43

44

45

44

47

52

44

44

43

43

Tierp

73

73

70

68

50

62

66

66

67

65

68

69

Uppsala

90

88

87

87

91

86

89

106

110

111

112

110

Älvkarleby

66

74

64

66

78

87

75

64

59

62

70

65

Östhammar

155

181

132

179

155

181

173

146

161

138

102

116

Uppsala län

92

92

88

91

92

90

91

91

94

93

92

93

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2005=100

                         

Kommun/Region

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Enköping

100

110

116

116

112

117

98

134

138

141

151

160

Heby

100

105

105

105

97

98

160

105

110

112

120

127

Håbo

100

105

117

117

117

120

110

128

132

140

145

157

Knivsta

100

110

126

130

129

134

148

163

140

144

149

155

Tierp

100

106

109

107

76

99

110

110

112

113

125

131

Uppsala

100

104

108

110

111

111

119

142

149

155

165

168

Älvkarleby

100

119

109

114

130

154

136

117

110

118

142

136

Östhammar

100

124

96

132

110

136

134

113

126

112

87

103

Uppsala län

100

106

107

113

109

114

118

120

125

128

133

138

Riket

100

106

112

114

110

117

120

120

122

126

133

137

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta