Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Uppsala län 1 101 804 728 914
Riket 989 904 566 921

BRP per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Uppsala län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

726

519

362

558

2002

704

559

389

580

2003

785

580

405

611

2004

743

610

446

627

2005

789

629

471

659

2006

923

636

471

691

2007

858

622

496

680

2008

971

653

535

744

2009

911

633

554

731

2010

1 077

617

561

764

2011

1 028

638

585

775

2012

961

648

615

775

2013

1 005

675

639

805

2014

1 007

705

650

821

2015

1 000

751

662

844

2016

1 052

771

708

880

2017

1 101

804

728

914

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

965

890

549

902

2017

989

904

566

921

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

         

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

 
           

Uppsala län

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

97

108

107

104

 

2003

108

112

112

110

 

2004

102

118

123

112

 

2005

109

121

130

118

 

2006

127

123

130

124

 

2007

118

120

137

122

 

2008

134

126

148

133

 

2009

125

122

153

131

 

2010

148

119

155

137

 

2011

142

123

162

139

 

2012

132

125

170

139

 

2013

138

130

176

144

 

2014

139

136

180

147

 

2015

138

145

183

151

 

2016

145

149

196

158

 

2017

152

155

201

164

 
           

Riket

 

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

 

2001

100

100

100

100

 

2002

104

104

104

104

 

2003

110

109

109

109

 

2004

120

114

112

115

 

2005

122

118

116

118

 

2006

132

123

119

124

 

2007

138

126

125

129

 

2008

134

129

133

131

 

2009

127

129

137

131

 

2010

146

132

140

139

 

2011

144

136

144

141

 

2012

139

138

149

141

 

2013

139

141

151

143

 

2014

143

146

155

147

 

2015

148

157

158

155

 

2016

159

160

163

160

 

2017

163

162

168

163

 

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 
           
           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta