Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
PDF
Diagram nuläge
Kommunal skatt 2020, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Enköping 21,34 11,71 33,05
Heby 22,50 11,71 34,21
Håbo 21,09 11,71 32,80
Knivsta 21,61 11,71 33,32
Tierp 21,29 11,71 33,00
Uppsala 21,14 11,71 32,85
Älvkarleby 22,69 11,71 34,40
Östhammar 21,69 11,71 33,40
Uppsala län 21,30 11,71 33,01
Riket 20,72 11,56 32,28

Primärkommunal skattesats 2009-2020

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Enköping

20,98

20,98

20,98

20,49

20,84

20,84

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

Heby

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

22,50

Håbo

21,83

21,83

21,83

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

21,34

21,09

Knivsta

21,40

21,40

21,40

20,91

20,91

20,91

20,91

20,91

20,91

20,91

21,61

21,61

Tierp

21,08

21,08

21,08

20,99

20,99

20,99

20,99

20,99

20,99

20,99

20,99

21,29

Uppsala

21,33

21,33

21,33

20,84

20,84

20,84

20,84

21,14

21,14

21,14

21,14

21,14

Älvkarleby

22,68

22,68

22,68

22,19

22,19

22,19

22,69

22,69

22,69

22,69

22,69

22,69

Östhammar

22,18

22,18

22,18

21,69

21,69

21,69

21,69

21,69

21,69

21,69

21,69

21,69

Uppsala län

21,44

21,44

21,44

20,99

21,02

21,02

21,09

21,27

21,27

21,27

21,30

21,30

Riket

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,70

20,72

                         

Landstingskommunal skattesats 2009-2020

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Uppsala län

10,37

10,37

10,37

10,86

11,16

11,16

11,16

11,71

11,71

11,71

11,71

11,71

Riket

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

11,56

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Utveckling av primärkommunal skattesats 2009-2020. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Enköping

100

100

100

98

99

99

102

102

102

102

102

102

Heby

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Håbo

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

97

Knivsta

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

101

101

Tierp

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

101

Uppsala

100

100

100

98

98

98

98

99

99

99

99

99

Älvkarleby

100

100

100

98

98

98

100

100

100

100

100

100

Östhammar

100

100

100

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Uppsala län

100

100

100

98

98

98

98

99

99

99

99

99

Riket

100

100

100

99

99

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2009-2020. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Uppsala län

100

100

100

105

108

108

108

113

113

113

113

113

Riket

100

100

100

102

103

104

105

105

105

105

106

107

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta