Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt efter…

Lönesumma per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Uppsala län 388 329 367 356
Riket 385 376 335 365

 

Lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Uppsala län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

216

194

199

201

2002

221

205

217

214

2003

235

210

225

222

2004

246

219

239

234

2005

250

227

249

242

2006

266

234

252

249

2007

276

243

261

258

2008

296

252

275

271

2009

304

255

287

279

2010

309

262

296

286

2011

313

274

310

297

2012

325

281

319

306

2013

332

288

331

315

2014

346

297

338

324

2015

358

306

345

333

2016

373

323

357

347

2017

388

329

367

356

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

241

228

200

222

2002

249

234

208

229

2003

259

239

216

237

2004

271

246

222

244

2005

281

255

229

253

2006

292

265

237

262

2007

302

277

247

274

2008

313

289

262

286

2009

317

296

272

294

2010

323

301

280

300

2011

331

314

288

310

2012

340

324

296

319

2013

345

329

303

325

2014

353

337

310

332

2015

359

350

317

342

2016

380

367

325

356

2017

385

376

335

365

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av lönesumma per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Uppsala län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

102

106

109

106

2003

109

108

113

110

2004

114

112

120

116

2005

116

117

125

120

2006

123

120

127

124

2007

128

125

131

128

2008

137

130

138

135

2009

140

131

144

138

2010

143

135

149

142

2011

145

141

156

147

2012

150

145

160

152

2013

154

148

166

156

2014

160

153

170

161

2015

165

157

173

165

2016

172

166

179

172

2017

179

169

184

177

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

102

104

103

2003

108

105

108

106

2004

113

108

111

110

2005

117

112

115

114

2006

121

116

119

118

2007

126

122

124

123

2008

130

127

131

129

2009

132

130

136

132

2010

134

132

140

135

2011

138

137

144

139

2012

141

142

148

144

2013

143

144

152

146

2014

147

148

156

150

2015

149

153

159

154

2016

158

161

163

160

2017

160

165

168

164

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta