Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // Lönesumma per sysselsatt

Lönesumma per sysselsatt

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik utgår från de kontrolluppgifter (KU), som lämnas av utbetalare av lön, arvode, andra ersättningar eller förmåner som utgör skattepliktig inkomst av tjänst. Begreppet lönesumma skiljer sig från lön. Lönesumma är bruttolöneuppgifter för företag, egen företagare, arbetsställen, olika geografiska områden etc. under exempelvis ett år. Lön är det arbetsgivarna betalar sina anställda per tidsenhet, t.ex. timlön eller månadslön. Lönesumman i de regionala räkenskaperna utgår från KU-baserade lönesummor hos dagbefolkningen i regionen. Därefter görs tillägg för svarta löner samt för "under"- och "över"åriga arbetstagare. Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Lönesumma per sysselsatt 2016. Tusental kronor

Region Lönesumma per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 393 112
Uppsala län 340 97
Södermanlands län 325 92
Östergötlands län 341 97
Jönköpings län 325 92
Kronobergs län 335 95
Kalmar län 325 92
Gotlands län 271 77
Blekinge län 329 93
Skåne län 338 96
Hallands län 313 89
Västra Götalands län 350 99
Värmlands län 332 94
Örebro län 332 94
Västmanlands län 347 99
Dalarnas län 338 96
Gävleborgs län 333 95
Västernorrlands län 328 93
Jämtlands län 312 89
Västerbottens län 331 94
Norrbottens län 344 98
Riket 352 100
Lönesumma per sysselsatt 2005-2016. Tusental kronor

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 283 296 309 320 325 333 345 356 361 368 381 393
Uppsala län 242 249 258 271 279 286 297 306 315 324 333 340
Södermanlands län 240 250 259 274 276 285 294 300 305 311 317 325
Östergötlands län 243 251 262 275 284 292 299 310 315 325 331 341
Jönköpings län 237 249 260 269 273 278 287 297 303 308 313 325
Kronobergs län 240 251 261 273 282 286 298 304 306 316 327 335
Kalmar län 231 241 252 264 269 277 293 297 302 311 317 325
Gotlands län 194 198 208 226 229 238 242 247 252 260 267 271
Blekinge län 231 241 255 274 278 283 292 301 306 317 322 329
Skåne län 243 249 260 274 283 289 298 307 312 318 329 338
Hallands län 223 228 236 249 256 264 273 280 285 291 302 313
Västra Götalands län 253 264 275 288 295 299 309 318 324 331 341 350
Värmlands län 246 251 262 276 285 290 296 306 306 316 323 332
Örebro län 241 249 257 271 279 282 294 304 311 318 322 332
Västmanlands län 251 257 269 282 293 297 309 317 323 330 339 347
Dalarnas län 244 255 264 277 287 290 302 307 315 319 326 338
Gävleborgs län 238 247 258 272 278 287 295 304 309 319 324 333
Västernorrlands län 240 246 259 268 279 285 294 301 305 313 321 328
Jämtlands län 218 226 238 252 265 271 270 283 289 299 298 312
Västerbottens län 243 248 263 271 282 287 292 299 307 316 323 331
Norrbottens län 245 256 265 283 292 300 310 316 321 332 340 344
Riket 253 262 274 286 294 300 310 319 325 332 342 352
Lönesumma per sysselsatt. Index riket=100

Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stockholms län 112 113 113 112 111 111 111 112 111 111 111 112
Uppsala län 96 95 94 95 95 95 96 96 97 98 97 97
Södermanlands län 95 95 95 96 94 95 95 94 94 94 93 92
Östergötlands län 96 96 96 96 97 97 96 97 97 98 97 97
Jönköpings län 94 95 95 94 93 93 93 93 93 93 92 92
Kronobergs län 95 96 95 95 96 95 96 95 94 95 96 95
Kalmar län 91 92 92 92 91 92 95 93 93 94 93 92
Gotlands län 77 76 76 79 78 79 78 77 78 78 78 77
Blekinge län 91 92 93 96 95 94 94 94 94 95 94 93
Skåne län 96 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96
Hallands län 88 87 86 87 87 88 88 88 88 88 88 89
Västra Götalands län 100 101 100 101 100 100 100 100 100 100 100 99
Värmlands län 97 96 96 97 97 97 95 96 94 95 94 94
Örebro län 95 95 94 95 95 94 95 95 96 96 94 94
Västmanlands län 99 98 98 99 100 99 100 99 99 99 99 99
Dalarnas län 96 97 96 97 98 97 97 96 97 96 95 96
Gävleborgs län 94 94 94 95 95 96 95 95 95 96 95 95
Västernorrlands län 95 94 95 94 95 95 95 94 94 94 94 93
Jämtlands län 86 86 87 88 90 90 87 89 89 90 87 89
Västerbottens län 96 95 96 95 96 96 94 94 94 95 94 94
Norrbottens län 97 98 97 99 99 100 100 99 99 100 99 98
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta