Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2019, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Enköping 208,4 97
Heby 187,4 87
Håbo 227,7 106
Knivsta 234,8 109
Tierp 185,1 86
Uppsala 220,0 102
Älvkarleby 193,7 90
Östhammar 210,3 98
Uppsala län 215,5 100
Riket 215,3 100
Skattekraft 2008-2019. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 150,9 158,1 158,1 167,9 170,7 176,0 182,9 188,1 189,9 196,5 202,2 208,4
Heby 133,6 140,3 140,3 147,9 149,5 153,3 160,5 163,4 167,9 174,7 181,4 187,4
Håbo 171,4 179,1 179,1 187,9 190,2 196,8 201,7 206,0 211,5 217,4 222,0 227,7
Knivsta 173,3 180,4 180,4 193,0 196,3 203,2 210,6 215,3 216,0 220,8 232,5 234,8
Tierp 136,3 141,1 141,1 150,7 152,2 156,4 162,3 166,3 170,0 174,2 179,3 185,1
Uppsala 161,5 168,2 168,2 176,3 178,5 183,8 189,7 194,9 200,3 208,5 214,9 220,0
Älvkarleby 145,4 151,7 151,7 163,1 164,2 168,7 172,4 173,5 177,5 181,4 184,9 193,7
Östhammar 152,7 158,6 158,6 168,4 170,8 177,6 185,7 187,9 190,0 198,4 201,6 210,3
Uppsala län 157,5 164,2 164,2 173,2 175,5 180,9 187,0 191,8 196,2 203,6 209,7 215,5
Riket 157,8 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,3
Utveckling av skattekraften 2008-2019. Index riket=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 96 96 91 97 97 98 98 99 98 97 97 97
Heby 85 85 81 85 85 85 86 86 86 87 87 87
Håbo 109 108 104 108 108 109 109 108 109 108 106 106
Knivsta 110 109 104 111 111 113 113 113 111 109 111 109
Tierp 86 85 82 87 86 87 87 87 88 86 86 86
Uppsala 102 102 97 102 101 102 102 102 103 103 103 102
Älvkarleby 92 92 88 94 93 94 93 91 91 90 89 90
Östhammar 97 96 92 97 97 99 100 99 98 98 97 98
Uppsala län 100 99 95 100 100 100 101 101 101 101 100 100
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta