Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Samhällets service // Avstånd till vårdcentral

Avstånd till vårdcentral

Senast uppdaterad 2015-06-10
Förklaring

Tillväxtanalys undersöker årligen hur befolkningens tillgång till service förändras och vad det får för konsekvenser. Tabellen visar tillgänglighet till vårdcentral med utgångspunkt i befolkningssiffror för året innan, andel personer per intervall. Skärgårdsbefolkningen är exkluderad ur analysen på grund av tekniska skäl, totalt ca 30 000 personer. I analysen beräknas det kortaste avståndet via farbar väg med bil från en befolkad 250 metersruta till närmaste vårdcentral.

Avstånd till närmaste vårdcentral 2014

           

Kommun/Region

Befolkning

Andel (%) per avståndsklass

mindre än 5 min

5-10 min

10-30 min

mer än 30 min

Enköping

40 349

66,9

21,7

11,4

0,0

Heby

13 364

41,3

29,3

29,4

0,0

Håbo

19 883

71,7

11,5

16,8

0,0

Knivsta

15 279

60,4

28,8

10,7

0,0

Tierp

20 156

38,6

18,9

39,3

3,2

Uppsala

202 625

85,1

9,4

5,5

0,0

Älvkarleby

9 059

65,6

19,9

14,5

0,0

Östhammar

21 262

76,8

15,3

7,9

0,0

Uppsala län

341 977

75,6

13,8

10,4

0,2

Riket

9 644 864

66,0

20,6

12,8

0,5

Källa: Tillväxtanalys

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta