Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2020-06-18
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2019

Kommun/Region Enkelresor per person
Enköping 26
Heby 19
Håbo 27
Knivsta ..
Tierp 22
Uppsala 26
Älvkarleby 20
Östhammar ..
Uppsala län 25
Riket 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2019

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 31 28 33 25 32 19 24 24 27 24 30 26
Heby 18 19 21 20 26 29 12 15 17 20 17 19
Håbo 25 43 41 27 22 22 25 - 38 41 37 27
Knivsta 34 - - - - .. ..
Tierp 25 21 23 17 18 21 20 20 21 20 21 22
Uppsala - 45 51 51 52 60 43 - 30 35 27 26
Älvkarleby 29 26 25 25 26 - 32 29 35 19 18 20
Östhammar 20 26 16 18 17 18 18 13 14 14 .. ..
Uppsala län 10 37 41 40 43 47 37 32 28 30 24 25
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 35 36 35 35
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2019

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Enköping 100 93 108 82 106 62 77 78 88 78 98 85
Heby 100 105 113 109 142 158 66 79 93 107 92 101
Håbo 100 171 164 108 88 88 102 - 150 163 147 107
Knivsta 100 - - - - .. ..
Tierp 100 85 92 68 72 84 79 81 84 80 83 86
Uppsala 100 112 112 115 132 95 - 67 78 58 57
Älvkarleby 100 91 86 86 90 - 109 100 119 65 62 70
Östhammar 100 129 79 89 84 89 88 65 70 70 .. ..
Uppsala län 100 361 395 386 415 453 358 305 270 285 233 242
Riket 100 96 89 90 79 75 79 82 80 84 83 82

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta