Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre- och handikappomsorg

Äldre- och handikappomsorg

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge Här ingår särskilda boendeformer samt hemtjänst. Omsorg om förståndshandikappade, kommunal primärvård samt färdtjänst ingår också.
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Enköping 19 853
Heby 22 076
Håbo 14 802
Knivsta 14 421
Tierp 22 016
Uppsala 17 827
Älvkarleby 21 196
Östhammar 23 396
Uppsala län 19 448
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 13 685 14 871 15 912 15 614 16 366 17 399 18 603 19 324 20 113 20 212 19 853
Heby 16 431 17 579 17 935 18 582 19 181 20 232 18 917 20 101 20 441 21 514 22 076
Håbo 8 277 8 948 9 632 10 069 10 795 12 396 12 650 13 062 13 913 14 400 14 802
Knivsta 9 634 10 029 10 362 12 568 12 725 13 024 13 116 13 407 14 581 14 921 14 421
Tierp 17 103 17 586 17 631 17 610 18 664 19 203 19 478 20 418 20 994 22 115 22 016
Uppsala 14 229 14 216 14 591 15 245 15 895 16 308 16 978 17 209 17 394 17 607 17 827
Älvkarleby 15 543 15 137 15 490 15 953 15 870 15 905 16 873 17 313 18 598 19 944 21 196
Östhammar 16 121 16 486 17 304 18 656 19 522 19 490 19 152 20 180 20 921 22 618 23 396
Uppsala län 13 878 14 357 14 857 15 537 16 127 16 745 16 971 17 627 18 369 19 166 19 448
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Enköping 100 109 116 114 120 127 136 141 147 148 145
Heby 100 107 109 113 117 123 115 122 124 131 134
Håbo 100 108 116 122 130 150 153 158 168 174 179
Knivsta 100 104 108 130 132 135 136 139 151 155 150
Tierp 100 103 103 103 109 112 114 119 123 129 129
Uppsala 100 100 103 107 112 115 119 121 122 124 125
Älvkarleby 100 97 100 103 102 102 109 111 120 128 136
Östhammar 100 102 107 116 121 121 119 125 130 140 145
Uppsala län 100 103 107 112 116 121 122 127 132 138 140
Riket 100 101 103 106 110 113 116 120 123 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta