Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2018-11-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Enköping 139 915
Heby 154 140
Håbo 141 338
Knivsta 156 797
Tierp 121 811
Uppsala 147 891
Älvkarleby 166 830
Östhammar 136 240
Uppsala län 145 620
Riket 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 101 509 114 017 106 163 110 442 108 850 114 104 113 481 123 174 130 267 139 160 139 915
Heby 108 474 108 621 114 559 114 611 119 417 118 827 120 069 123 394 131 943 137 879 154 140
Håbo 104 105 109 223 118 084 114 943 111 641 119 527 124 955 126 882 132 226 143 844 141 338
Knivsta 96 944 100 381 109 772 115 615 - - 123 925 132 431 141 594 150 183 156 797
Tierp 105 995 112 981 118 067 112 553 107 235 105 175 105 289 111 492 113 286 114 963 121 811
Uppsala 105 363 112 770 115 566 121 171 127 967 131 456 133 497 134 461 144 419 147 113 147 891
Älvkarleby 104 466 108 715 106 440 109 965 117 418 118 474 121 856 127 929 136 725 150 167 166 830
Östhammar 106 181 104 851 107 443 113 374 115 387 121 458 123 034 123 569 129 935 133 921 136 240
Uppsala län 104 130 108 945 112 012 114 084 115 416 118 432 120 763 125 416 132 549 139 654 145 620
Riket 106 416 110 653 112 124 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445
Kommunala kostnader för förskola 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Enköping 100 112 105 109 107 112 112 121 128 137 138
Heby 100 100 106 106 110 110 111 114 122 127 142
Håbo 100 105 113 110 107 115 120 122 127 138 136
Knivsta 100 104 113 119 - - 128 137 146 155 162
Tierp 100 107 111 106 101 99 99 105 107 108 115
Uppsala 100 107 110 115 121 125 127 128 137 140 140
Älvkarleby 100 104 102 105 112 113 117 122 131 144 160
Östhammar 100 99 101 107 109 114 116 116 122 126 128
Uppsala län 100 105 108 110 111 114 116 120 127 134 140
Riket 100 104 105 108 112 116 118 123 128 134 139

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta