Uppsala län
Fakta & Perspektiv
383 713 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2020-05-12
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2020 och folkmängd 31 mars 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping

45 501

214

131

97

34

701

524

177

38

102

37

Heby

14 079

32

25

48

-23

243

187

56

19

19

18

Håbo

21 959

25

46

31

15

338

332

6

-42

37

11

Knivsta

18 874

39

47

26

21

342

326

16

-11

14

13

Tierp

21 115

-21

40

68

-28

312

306

6

-13

9

10

Uppsala

231 729

962

633

356

277

3 611

2 969

642

13

422

207

Älvkarleby

9 491

34

33

29

4

176

147

29

3

22

4

Östhammar

22 276

26

53

62

-9

241

211

30

-7

17

20

Uppsala län

385 024

1 311

1 008

717

291

4 698

3 736

962

.

642

320

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2019 och folkmängd 31 december 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping

45 287

227

118

108

10

715

498

217

20

144

53

Heby

14 047

4

30

50

-20

218

195

23

4

15

4

Håbo

21 934

70

46

53

-7

360

285

75

-2

61

16

Knivsta

18 835

-45

44

24

20

246

315

-69

-24

-39

-6

Tierp

21 136

8

55

51

4

320

315

5

9

0

-4

Uppsala

230 767

802

620

386

234

3 217

2 694

523

-28

266

285

Älvkarleby

9 457

-8

13

16

-3

133

138

-5

3

-20

12

Östhammar

22 250

42

44

46

-2

269

225

44

18

20

6

Uppsala län

383 713

1 100

970

734

236

4 314

3 501

813

.

447

366

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping

45 060

157

145

107

38

710

598

112

14

55

43

Heby

14 043

34

42

37

5

246

219

27

0

16

11

Håbo

21 864

125

60

40

20

447

353

94

-2

106

-10

Knivsta

18 880

12

65

20

45

390

426

-36

-62

15

11

Tierp

21 128

12

56

39

17

366

375

-9

-24

1

14

Uppsala

229 965

2 633

668

331

337

6 155

3 889

2 266

68

1 240

958

Älvkarleby

9 465

21

28

27

1

164

141

23

-7

31

-1

Östhammar

22 208

50

61

50

11

288

255

33

13

6

14

Uppsala län

382 613

3 044

1 125

651

474

7 422

4 912

2 510

.

1 470

1 040

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping

44 903

284

150

89

61

703

484

219

10

171

38

Heby

14 009

17

26

32

-6

214

192

22

3

14

5

Håbo

21 739

130

59

25

34

367

274

93

-24

94

23

Knivsta

18 868

76

72

16

56

332

316

16

-35

35

16

Tierp

21 116

-37

68

53

15

263

314

-51

-76

6

19

Uppsala

227 332

744

687

360

327

3 253

2 875

378

112

35

231

Älvkarleby

9 444

30

26

24

2

172

144

28

8

9

11

Östhammar

22 158

79

56

50

6

254

185

69

2

45

22

Uppsala län

379 569

1 323

1 144

649

495

4 419

3 645

774

.

409

365

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping

44 619

190

142

93

49

601

484

117

-11

57

71

Heby

13 992

82

46

52

-6

252

164

88

40

32

16

Håbo

21 609

45

53

35

18

294

268

26

-15

29

12

Knivsta

18 792

72

39

19

20

377

329

48

-71

83

36

Tierp

21 153

26

62

62

0

275

253

22

-17

2

37

Uppsala

226 588

1 424

622

372

250

3 867

2 749

1 118

80

552

486

Älvkarleby

9 414

22

17

32

-15

178

145

33

-12

39

6

Östhammar

22 079

31

57

57

0

230

207

23

6

4

13

Uppsala län

378 246

1 892

1 038

722

316

4 878

3 403

1 475

.

798

677

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2020 och folkmängd 31 mars 2020

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping

45 501

214

131

97

34

701

524

177

38

102

37

Heby

14 079

32

25

48

-23

243

187

56

19

19

18

Håbo

21 959

25

46

31

15

338

332

6

-42

37

11

Knivsta

18 874

39

47

26

21

342

326

16

-11

14

13

Tierp

21 115

-21

40

68

-28

312

306

6

-13

9

10

Uppsala

231 729

962

633

356

277

3 611

2 969

642

13

422

207

Älvkarleby

9 491

34

33

29

4