Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2019-11-11
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping                                        

45 060

157

145

107

38

710

598

112

14

55

43

Heby                                              

14 043

34

42

37

5

246

219

27

0

16

11

Håbo                                            

21 864

125

60

40

20

447

353

94

-2

106

-10

Knivsta                                          

18 880

12

65

20

45

390

426

-36

-62

15

11

Tierp                                            

21 128

12

56

39

17

366

375

-9

-24

1

14

Uppsala                                          

229 965

2 633

668

331

337

6 155

3 889

2 266

68

1 240

958

Älvkarleby                                      

9 465

21

28

27

1

164

141

23

-7

31

-1

Östhammar                                        

22 208

50

61

50

11

288

255

33

13

6

14

Uppsala län

382 613

3 044

1 125

651

474

7 422

4 912

2 510

.

1 470

1 040

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2019 och folkmängd 30 juni 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping                                        

44 903

284

150

89

61

703

484

219

10

171

38

Heby                                              

14 009

17

26

32

-6

214

192

22

3

14

5

Håbo                                                

21 739

130

59

25

34

367

274

93

-24

94

23

Knivsta                                          

18 868

76

72

16

56

332

316

16

-35

35

16

Tierp                                            

21 116

-37

68

53

15

263

314

-51

-76

6

19

Uppsala                                          

227 332

744

687

360

327

3 253

2 875

378

112

35

231

Älvkarleby                                      

9 444

30

26

24

2

172

144

28

8

9

11

Östhammar                                        

22 158

79

56

50

6

254

185

69

2

45

22

Uppsala län

379 569

1 323

1 144

649

495

4 419

3 645

774

.

409

365

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2019 och folkmängd 31 mars 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping                                        

44 619

190

142

93

49

601

484

117

-11

57

71

Heby                                              

13 992

82

46

52

-6

252

164

88

40

32

16

Håbo                                                

21 609

45

53

35

18

294

268

26

-15

29

12

Knivsta                                          

18 792

72

39

19

20

377

329

48

-71

83

36

Tierp                                            

21 153

26

62

62

0

275

253

22

-17

2

37

Uppsala                                          

226 588

1 424

622

372

250

3 867

2 749

1 118

80

552

486

Älvkarleby                                      

9 414

22

17

32

-15

178

145

33

-12

39

6

Östhammar                                        

22 079

31

57

57

0

230

207

23

6

4

13

Uppsala län

378 246

1 892

1 038

722

316

4 878

3 403

1 475

.

798

677

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2018 och folkmängd 31 december 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping                                        

44 429

218

109

105

4

699

498

201

16

118

67

Heby                                              

13 910

12

32

41

-9

242

224

18

10

-24

32

Håbo                                              

21 564

143

56

38

18

414

299

115

-31

123

23

Knivsta                                          

18 720

95

52

24

28

346

280

66

17

18

31

Tierp                                            

21 127

33

56

53

3

292

270

22

-15

14

23

Uppsala                                          

225 164

1 171

594

346

248

3 482

2 648

834

-21

375

480

Älvkarleby                                      

9 392

32

23

21

2

172

143

29

-6

1

34

Östhammar                                        

22 048

37

45

61

-16

268

219

49

30

-8

27

Uppsala län

376 354

1 741

967

689

278

4 837

3 503

1 334

.

617

717

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Enköping                                        

44 211

138

135

100

35

741

648

93

-5

30

68

Heby                                              

13 898

41

40

26

14

274

255

19

-14

26

7

Håbo                                              

21 421

168

67

25

42

424

298

126

-12

105

33

Knivsta                                          

18 625

223

73

13

60

484

323

161

16

112

33

Tierp                                            

21 094

118

68

59

9

391

285

106

40

40

26

Uppsala                                          

223 993

2 442

704

333

371

5 780

3 748

2 032

13

958

1 061

Älvkarleby                                      

9 360

-58

21

38

-17

157

199

-42

-16

-34

8

Östhammar                                        

22 011

-19

56

58

-2

270

287

-17

-22

-9

14

Uppsala län

374 613

3 053

1 164

652

512

7 257

4 779

2 478

.

1 228

1 250

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta