Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2019-08-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Uppsala län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K2 340 78 418
2019K1 803 95 898
2018K4 793 83 876
2018K3 174 103 277
2018K2 523 127 650
2018K1 902 138 1 040
2017K4 950 144 1 094
2017K3 237 171 408
2017K2 1 327 191 1 518
2017K1 982 146 1 128
2016K4 493 177 670
2016K3 764 163 927
2016K2 1 936 278 2 214
2016K1 1 164 90 1 254
2015K4 452 145 597
2015K3 173 94 267
2015K2 657 110 767
2015K1 929 122 1 051
2014K4 920 238 1 158
2014K3 162 31 193
2014K2 425 36 461
2014K1 977 24 1 001
2013K4 385 47 432
2013K3 406 42 448
2013K2 304 49 353
2013K1 30 25 55
2012K4 136 78 214
2012K3 362 34 396
2012K2 136 95 231
2012K1 105 62 167
2011K4 147 33 180
2011K3 144 34 178
2011K2 316 60 376
2011K1 362 112 474
2010K4 437 123 560
2010K3 157 129 286
2010K2 194 129 323
2010K1 14 74 88
2009K4 120 90 210
2009K3 43 82 125
2009K2 208 122 330
2009K1 167 58 225
2008K4 126 112 238
2008K3 127 129 256
2008K2 138 164 302
2008K1 323 100 423

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta