Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande

Senast uppdaterad 2018-12-17
Förklaring
Uppgifterna om studiedeltagande sammanställs av SCB höstterminen varje år. Statistiken bygger på en bearbetning av registerinformation från ett flertal av SCB:s register, samt från CSN, Arbetsmarknadsverket och dåvarande KY-myndigheten. Alla personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 år ingår. Uppgifter om studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, universitets- och högskoleutbildning, tekniskt basår, kvalificerad yrkesutbildning (KY) samt övriga med studiemedel från CSN.

Befolkning 2017-12-31 i åldern 16-64 år efter folkbokföringskommun och studiedeltagande höstterminen 2017

                   

Kommun/Region

Befolkning 16-64 år

Studiedeltagande

Gymnasie-utbildning

Högskole-utbildning

Komvux-utbildning

Övriga studerande

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Antal      

Pro- cent

Enköping

26 283

1 501

5,7

789

3,0

574

2,2

833

3,2

Heby

8 116

493

6,1

199

2,5

190

2,3

247

3,0

Håbo

12 761

849

6,7

334

2,6

212

1,7

439

3,4

Knivsta

10 871

676

6,2

487

4,5

149

1,4

284

2,6

Tierp

12 215

657

5,4

414

3,4

303

2,5

371

3,0

Uppsala

142 852

6 670

4,7

20 933

14,7

3 712

2,6

5 399

3,8

Älvkarleby

5 444

293

5,4

149

2,7

196

3,6

206

3,8

Östhammar

12 376

639

5,2

289

2,3

199

1,6

259

2,1

Uppsala län

230 918

11 778

5,1

23 594

10,2

5 535

2,4

8 038

3,5

Riket

6 208 845

327 059

5,3

342 245

5,5

152 080

2,4

245 548

4,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta