Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2017/2018.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Enköping 510 16,0 79,4
Heby 120 16,0 81,7
Håbo 301 15,7 75,1
Knivsta 283 15,4 81,6
Tierp 192 16,1 71,9
Uppsala 2 370 15,2 77,9
Älvkarleby 108 16,1 65,7
Östhammar 223 15,6 74,9
Uppsala län 4 107 15,4 77,5
Riket 112 478 15,1 77,1
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Enköping 78,9 77,4 81,3 79,3 79,4
Heby 81,8 86,8 84,1 75,0 81,7
Håbo 77,1 77,5 82,9 81,1 75,1
Knivsta 85,6 94,2 83,5 88,0 81,6
Tierp 71,4 77,6 76,1 74,1 71,9
Uppsala 83,5 85,0 83,8 81,4 77,9
Älvkarleby 64,2 60,2 69,4 56,6 65,7
Östhammar 80,5 80,3 73,1 77,1 74,9
Uppsala län 81,2 82,8 82,0 80,1 77,5
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2017/2018. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Enköping 100 98 103 101 101
Heby 100 106 103 92 100
Håbo 100 101 108 105 97
Knivsta 100 110 98 103 95
Tierp 100 109 107 104 101
Uppsala 100 102 100 97 93
Älvkarleby 100 94 108 88 102
Östhammar 100 100 91 96 93
Uppsala län 100 102 101 99 95
Riket 100 101 100 98 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta