Uppsala län
Fakta & Perspektiv
368 971 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Enköping

497

85,7

83,9

81,5

78,7

14,3

Heby

141

83,7

80,1

78,0

69,5

16,3

Håbo

279

89,6

88,5

87,1

87,1

10,4

Knivsta

219

87,7

86,8

83,6

84,0

12,3

Tierp

204

82,8

82,4

80,4

74,0

17,2

Uppsala

2 334

87,3

86,1

84,5

83,0

12,7

Älvkarleby

117

76,1

71,8

65,8

68,4

23,9

Östhammar

212

74,1

73,6

70,3

69,8

25,9

Uppsala län

4 003

85,9

84,5

82,5

80,8

14,1

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

             
             
Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Enköping 89,6 86,9 87,8 89,4 84,0 85,7
Heby 85,8 89,8 88,7 89,6 82,0 83,7
Håbo 90,1 93,0 92,2 92,2 88,3 89,6
Knivsta 93,5 90,2 91,9 94,0 86,8 87,7
Tierp 87,4 76,0 75,7 83,2 77,8 82,8
Uppsala 90,0 91,4 88,5 91,5 83,7 87,3
Älvkarleby 85,9 79,8 75,0 80,9 71,0 76,1
Östhammar 81,4 90,4 80,3 86,5 79,0 74,1
Uppsala län 89,1 89,6 87,3 90,4 83,3 85,9
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/ 2018
Enköping 100 97 98 100 94 96
Heby 100 105 103 104 96 98
Håbo 100 103 102 102 98 99
Knivsta 100 96 98 101 93 94
Tierp 100 87 87 95 89 95
Uppsala 100 102 98 102 93 97
Älvkarleby 100 93 87 94 83 89
Östhammar 100 111 99 106 97 91
Uppsala län 100 101 98 101 93 96
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta