Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2018-12-13
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2017/2018

Kommun/Region            

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Enköping

241

199

.

.

82,6

.

.

Heby

.

.

.

.

.

.

.

Håbo

135

109

.

.

80,7

.

.

Knivsta

5

.

.

.

.

.

.

Tierp

111

96

.

.

86,5

.

.

Uppsala

2 106

1 922

1 472

450

91,3

76,6

23,4

Älvkarleby

.

.

.

.

.

.

.

Östhammar

106

105

.

64

99,1

.

61,0

Uppsala län

2 704

2 432

1 801

631

89,9

74,1

25,9

Riket

81 536

73 805

50 848

22 957

90,5

68,9

31,1

Källa: Skolverket

               
               
Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2017/2018

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Enköping 65,5 66,0 68,1 65,1 .
Heby . . . . .
Håbo 88,0 100,0 100,0 100,0 .
Knivsta 0,0 0,0 .. 0,0 .
Tierp 43,6 46,7 35,7 30,3 .
Uppsala 75,2 76,1 75,4 75,8 76,6
Älvkarleby . . . 0,0 .
Östhammar 34,2 40,2 46,7 48,7 .
Uppsala län 70,8 72,9 72,6 72,6 74,1
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2017/2018. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Enköping 100 101 104 99 .
Heby 100 . . . .
Håbo 100 114 114 114 .
Knivsta 100 . .. . .
Tierp 100 107 82 69 .
Uppsala 100 101 100 101 102
Älvkarleby 100 . . . .
Östhammar 100 118 137 143 .
Uppsala län 100 103 103 103 105
Riket 100 102 103 104 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta