Uppsala län
Fakta & Perspektiv
376 354 INVÅNARE
8190 km2 AREA
8 KOMMUNER
Uppsala län
Uppsala län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-12-18
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2017/2018

             

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor  

Män        

Totalt    

Kvinnor  

Män    

Totalt

Enköping

157

97

254

12,8

7,5

10,1

Heby

39

14

53

10,4

3,5

6,8

Håbo

69

38

107

11,7

6,1

8,8

Knivsta

72

56

128

14

10,6

12,3

Tierp

75

35

110

13,2

5,7

9,3

Uppsala

894

728

1 622

12,9

10,6

11,7

Älvkarleby

33

19

52

12,9

7

9,9

Östhammar

59

40

99

10,3

6,4

8,3

Uppsala län

1 398

1 027

2 425

12,7

9,1

10,9

Riket

37 068

24 905

61 973

12,6

8,1

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

             

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Enköping

194

184

176

154

154

161

169

119

93

157

Heby

48

47

50

38

38

37

45

34

34

39

Håbo

89

85

79

73

73

82

68

70

45

69

Knivsta

66

64

64

79

79

51

69

62

52

72

Tierp

81

86

86

75

75

89

78

76

57

75

Uppsala

1 191

1 070

1 003

1 020

1 020

961

927

960

687

894

Älvkarleby

28

23

36

26

26

18

28

23

14

33

Östhammar

88

91

84

98

98

102

71

59

47

59

Uppsala län

1 785

1 650

1 578

1 563

1 563

1 501

1 455

1 403

1 029

1 398

Riket

47 299

43 918

40 906

39 718

39 718

38 193

37 147

36 599

27 562

37 068

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Män

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Enköping

105

114

120

100

100

102

116

103

90

97

Heby

19

20

27

23

23

33

26

22

18

14

Håbo

55

45

44

56

56

50

56

47

39

38

Knivsta

54

38

67

48

48

43

43

42

32

56

Tierp

57

42

40

53

53

39

35

24

24

35

Uppsala

947

867

861

834

834

799

734

887

498

728

Älvkarleby

23

27

15

32

32

28

23

30

9

19

Östhammar

59

49

46

55

55

54

42

30

36

40

Uppsala län

1 319

1 202

1 220

1 201

1 201

1 148

1 075

1 185

746

1 027

Riket

34 265

32 048

30 026

28 396

28 396

27 578

26 600

25 781

20 873

24 905

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Kvinnor

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Enköping

14,9

16,7

15,7

14,9

13,1

13,8

14,4

10

7,7

12,8

Heby

12,5

12,9

12,7

13,5

10,3

9,9

12,1

9,2

9,1

10,4

Håbo

9,9

15,1

14,4

13,5

12,5

14,0

11,7

12,1

7,7

11,7

Knivsta

16,6

15,2

14,5

14,4

17,5

11,1

14,7

12,6

10,4

14

Tierp

12,0

14,3

15,1

15,3

13,2

15,8

13,8

13,4

10

13,2

Uppsala

16,4

18,5

16,4

15,3

15,4

14,4

13,9

14,3

10,1

12,9

Älvkarleby

9,8

10,6

8,8

13,9

10,2

7,0

11,1

8,9

5,4

12,9

Östhammar

12,1

14,6

15,3

14,0

16,6

17,3

12,2

10,2

8,1

10,3

Uppsala län

15,0

17,1

15,7

15,0

14,7

14,1

13,6

13,1

9,4

12,7

Riket

14,2

16,8

15,5

13,9

13,9

13,3

12,9

12,7

9,5

12,6

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

Män

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Enköping

10,3

8,8

9,5

10,0

8,3

8,4

9,5

8,3

7

7,5

Heby

8,6

4,7

4,9

6,6

5,7

8,2

6,5

5,5

4,5

3,5

Håbo

8,0

9,2

7,5

7,4

9,3

8,4

9,4

7,8

6,4

6,1

Knivsta

10,4

12,4

8,6

14,9

10,5

9,4

9,1

8,6

6,4

10,6

Tierp

3,9

9,5

7,0

6,7

8,9

6,6

5,9

4

4

5,7

Uppsala

13,5

15,0

13,5

13,3

12,8

12,2

11,1

13,4

7,4

10,6

Älvkarleby

4,9

8,3

9,8

5,5

11,8

10,3

8,5

11

3,3

7

Östhammar

8,3

9,1

7,6

7,2

8,7

8,6

6,7

4,8

5,8

6,4

Uppsala län

11,5

12,6

11,3

11,5

11,2

10,7

10,0

10,9

6,8

9,1

Riket

10,2

11,8

11,0

10,6

9,6

9,3

8,9

8,6

6,9

8,1

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

                     

Högskolenybörjare totalt läsåren 2008/09-2017/18

                     

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Enköping

294

299

298

296

254

263

285

222

183

254

Heby

83

67

67

77

61

70

71

56

52

53

Håbo

106

144

130

123

129

132

124

117

84

107

Knivsta

117

120

102

131

127

94

112

104

84

128

Tierp

94

138

128

126

128

128

113

100

81

110

Uppsala

1 869

2 138

1 937

1 864

1 854

1 760

1 661

1 847

1 185

1 622

Älvkarleby

40

51

50

51

58

46

51

53

23

52

Östhammar

129

147

140

130

153

156

113

89

83

99

Uppsala län

2 732

3 104

2 852

2 798

2 764

2 649

2 530

2 588

1 775

2 425

Riket

69 478

81 564

75 966

70 932

68 114

65 771

63 747

62 380

48 435

61 973

Kommun/Region

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

2008/ 2009

2009/ 2010

2010/ 2011

2011/ 2012

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

Enköping

12,6

12,7

12,6

12,4

10,7

11,0

11,9

9,1

7,3

10,1

Heby

10,7

8,6

8,6

9,9

7,9

9,1

9,2

7,3

6,7

6,8

Håbo

9,0

12,2

10,9

10,4

10,9

11,2

10,5

9,9

7,0

8,8

Knivsta

13,5

13,8

11,5

14,6

14,0

10,3

11,9

10,6

8,4

12,3

Tierp

8,0

11,9

11,0

10,9

11,0

11,1

9,8

8,6

6,9

9,3

Uppsala

14,9

16,7

15,0

14,3

14,1

13,3

12,5

13,8

8,7

11,7

Älvkarleby

7,4

9,4

9,3

9,6

11,0

8,7

9,7

10,0

4,3

9,9

Östhammar

10,3

11,8

11,3

10,5

12,5

12,8

9,4

7,4

6,9

8,3

Uppsala län

13,2

14,8

13,5

13,2

13,0

12,4

11,8

12,0

8,1

10,9

Riket

12,2

14,2

13,2

12,3

11,7

11,3

10,9

10,6

8,2

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta