Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott per 1000 invånar…

Anmälda brott per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott per 1000 invånare 2018

Region Brott per 1000 inv.
Region Nord 114
Region Mitt 133
Region Stockholm 197
Region Öst 134
Region Väst 139
Region Syd 158
Region Bergslagen 133
Riket 152
Anmälda brott per 1000 invånare 2015-2018

Region 2015 2016 2017 2018
Region Nord 110 111 116 114
Region Mitt 131 128 129 133
Region Stockholm 210 208 194 197
Region Öst 130 131 132 134
Region Väst 148 144 143 139
Region Syd 147 146 152 158
Region Bergslagen 126 129 130 133
Riket 153 152 151 152
Utveckling av anmälda brott per 1000 invånare 2015-2018. Index år 2015=100

Region 2015 2016 2017 2018
Region Nord 100 101 105 104
Region Mitt 100 98 98 102
Region Stockholm 100 99 92 94
Region Öst 100 101 102 103
Region Väst 100 97 97 94
Region Syd 100 99 103 107
Region Bergslagen 100 102 103 106
Riket 100 99 99 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta