Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

Arvika

2 080

492

1 825

4 397

Eda

1 002

187

618

1 807

Filipstad

330

165

531

1 026

Forshaga

354

165

554

1 073

Grums

466

139

482

1 087

Hagfors

753

295

694

1 742

Hammarö

228

179

970

1 377

Karlstad

2 044

1 156

8 199

11 399

Kil

677

274

772

1 723

Kristinehamn

657

383

1 484

2 524

Munkfors

147

58

210

415

Storfors

147

78

246

471

Sunne

1 796

388

1 199

3 383

Säffle

1 218

363

941

2 522

Torsby

1 715

303

988

3 006

Årjäng

1 627

255

818

2 700

Värmlands län

15 241

4 755

20 531

40 527

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arvika

47,3

11,2

41,5

100

Eda

55,5

10,3

34,2

100

Filipstad

32,2

16,1

51,8

100

Forshaga

33,0

15,4

51,6

100

Grums

42,9

12,8

44,3

100

Hagfors

43,2

16,9

39,8

100

Hammarö

16,6

13,0

70,4

100

Karlstad

17,9

10,1

71,9

100

Kil

39,3

15,9

44,8

100

Kristinehamn

26,0

15,2

58,8

100

Munkfors

35,4

14,0

50,6

100

Storfors

31,2

16,6

52,2

100

Sunne

53,1

11,5

35,4

100

Säffle

48,3

14,4

37,3

100

Torsby

57,1

10,1

32,9

100

Årjäng

60,3

9,4

30,3

100

Värmlands län

37,6

11,7

50,7

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

 

Antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp

         

Värmlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

 

1998

8 693

3 021

13 418

25 132

1999

8 339

3 064

13 644

25 047

2000

7 992

3 161

14 303

25 456

2001

8 435

3 258

14 570

26 263

2002

8 315

3 303

14 707

26 325

2003

8 967

3 362

14 963

27 292

2004

8 940

3 416

15 183

27 539

2005

10 374

3 569

15 528

29 471

2006

12 051

3 643

15 946

31 640

2007

12 343

3 838

16 468

32 649

2008

12 351

3 844

16 977

33 172

2009

12 008

3 924

17 071

33 003

2010

12 010

3 895

16 610

32 515

2011

14 275

4 207

18 810

37 292

2012

14 545

4 291

19 058

37 894

2013

13 827

4 278

19 246

37 351

2014

15 208

4 317

19 602

39 127

2015

13 712

4 683

18 460

36 855

2016

15 348

4 562

19 991

39 901

2017

15 260

4 595

20 187

40 042

2018

15 350

4 688

20 342

40 380

2019

15 241

4 755

20 531

40 527

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

 

1998

158 035

110 664

487 183

755 882

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2018 efter näringsgrupp. Index år 1998=100

         

Värmlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

101

102

100

2000

92

105

107

101

2001

97

108

109

105

2002

96

109

110

105

2003

103

111

112

109

2004

103

113

113

110

2005

119

118

116

117

2006

139

121

119

126

2007

142

127

123

130

2008

142

127

127

132

2009

138

130

127

131

2010

138

129

124

129

2011

164

139

140

148

2012

167

142

142

151

2013

159

142

143

149

2014

175

143

146

156

2015

158

155

138

147

2016

177

151

149

159

2017

176

152

150

159

2018

177

155

152

161

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

101

102

101

2000

93

104

108

104

2001

101

106

111

108

2002

104

108

114

111

2003

110

110

117

115

2004

111

113

121

118

2005

120

117

125

123

2006

132

122

130

129

2007

133

125

135

133

2008

132

125

140

136

2009

128

128

143

138

2010

131

128

142

137

2011

152

140

160

155

2012

157

142

164

159

2013

151

141

165

159

2014

157

144

169

163

2015

159

147

172

165

2016

158

151

175

168

2017

157

151

178

170

2018

157

153

182

172

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta