Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2018-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2017

         

Landområde

Antal

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

763

620

20 712

14 579

EU

613

2 301

28 897

102 093

Övriga Europa

144

141

6 531

7 151

Fjärran Östern

148

402

7 647

21 204

Övriga Asien

91

75

4 483

4 756

Nord- och Centralamerika

157

423

8 104

18 726

Sydamerika

64

15

2 094

967

Afrika

52

24

2 420

1 308

Samtliga

1 067

2 837

40 307

119 557

         

Landområde

Procentuell fördelning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

71,5

21,9

51,4

12,2

EU

57,5

81,1

71,7

85,4

Övriga Europa

13,5

5,0

16,2

6,0

Fjärran Östern

13,9

14,2

19,0

17,7

Övriga Asien

8,5

2,6

11,1

4,0

Nord- och Centralamerika

14,7

14,9

20,1

15,7

Sydamerika

6,0

0,5

5,2

0,8

Afrika

4,9

0,8

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Värmlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

872

853

834

809

752

766

763

75

75

76

73

74

72

72

EU

590

567

568

595

572

596

613

51

50

52

53

56

56

57

Övriga Europa

147

141

124

127

118

140

144

13

12

11

11

12

13

13

Fjärran Östern

157

145

147

158

146

149

148

14

13

13

14

14

14

14

Övriga Asien

93

106

99

99

95

102

91

8

9

9

9

9

10

9

Nord- och Centralamerika

137

136

140

143

146

149

157

12

12

13

13

14

14

15

Sydamerika

60

72

59

62

57

59

64

5

6

5

6

6

6

6

Afrika

60

61

60

64

64

59

52

5

5

5

6

6

6

5

Samtliga

1 157

1 133

1 101

1 113

1 020

1 068

1 067

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

640

583

621

618

630

626

620

29

27

26

24

24

23

22

EU

1 582

1 625

1 854

2 020

2 110

2 241

2 301

72

75

77

79

80

81

81

Övriga Europa

141

126

120

121

128

135

141

6

6

5

5

5

5

5

Fjärran Östern

324

327

357

366

379

372

402

15

15

15

14

14

13

14

Övriga Asien

61

65

65

65

61

66

75

3

3

3

3

2

2

3

Nord- och Centralamerika

433

421

414

401

370

410

423

20

19

17

16

14

15

15

Sydamerika

21

25

19

18

19

16

15

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

20

14

18

16

18

26

24

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 193

2 161

2 393

2 547

2 647

2 762

2 837

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

20585

20657

20497

20605

20362

20422

20712

55

56

53

52

51

51

51

EU

26306

25894

27703

28003

28588

28990

28897

71

70

71

71

72

72

72

Övriga Europa

6419

6380

6145

6270

6249

6378

6531

17

17

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6595

6677

6993

7410

7544

7798

7647

18

18

18

19

19

19

19

Övriga Asien

3858

3841

4022

4226

4327

4345

4483

10

10

10

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6708

6756

7084

7430

7829

8184

8104

18

18

18

19

20

20

20

Sydamerika

2052

2064

2067

2096

2077

2100

2094

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

2404

2407

2469

2502

2534

2551

2420

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

15343

14742

14761

14672

14147

14126

14579

18

17

15

14

13

12

12

EU

64863

66882

80939

87679

92978

99757

102093

76

78

81

83

84

85

85

Övriga Europa

6735

6627

6602

6483

6639

6926

7151

8

8

7

6

6

6

6

Fjärran Östern

17093

17560

18299

19110

19738

20388

21204

20

20

18

18

18

17

18

Övriga Asien

4221

4202

4250

4388

4495

4642

4756

5

5

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

19217

18126

18922

19142

18980

18969

18726

23

21

19

18

17

16

16

Sydamerika

973

990

979

929

916

967

967

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

1037

1056

1077

1117

1115

1444

1308

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2011-2017

                             

Värmlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

Norden

872

853

834

809

752

766

763

75

75

76

73

74

72

72

EU

590

567

568

595

572

596

613

51

50

52

53

56

56

57

Övriga Europa

147

141

124

127

118

140

144

13

12

11

11

12

13

13

Fjärran Östern

157

145

147

158

146

149

148

14

13

13

14

14

14

14

Övriga Asien

93

106

99

99

95

102

91

8

9

9

9

9