Värmlands län
Fakta & Perspektiv
281 482 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

774

642

20 557

14 439

EU

614

2 288

28 710

101 194

Övriga Europa

141

129

6 483

7 429

Fjärran Östern

159

396

7 628

21 002

Övriga Asien

98

71

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

158

424

8 102

18 521

Sydamerika

59

18

2 045

985

Afrika

52

24

2 451

1 309

Samtliga

1 104

2 825

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

70,1

22,7

50,1

12,0

EU

55,6

81,0

69,9

84,0

Övriga Europa

12,8

4,6

15,8

6,2

Fjärran Östern

14,4

14,0

18,6

17,4

Övriga Asien

8,9

2,5

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

14,3

15,0

19,7

15,4

Sydamerika

5,3

0,6

5,0

0,8

Afrika

4,7

0,8

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Värmlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

853

834

809

752

766

763

774

75

76

73

74

72

72

70

EU

567

568

595

572

596

613

614

50

52

53

56

56

57

56

Övriga Europa

141

124

127

118

140

144

141

12

11

11

12

13

13

13

Fjärran Östern

145

147

158

146

149

148

159

13

13

14

14

14

14

14

Övriga Asien

106

99

99

95

102

91

98

9

9

9

9

10

9

9

Nord- och Centralamerika

136

140

143

146

149

157

158

12

13

13

14

14

15

14

Sydamerika

72

59

62

57

59

64

59

6

5

6

6

6

6

5

Afrika

61

60

64

64

59

52

52

5

5

6

6

6

5

5

Samtliga

1 133

1 101

1 113

1 020

1 068

1 067

1 104

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

583

621

618

630

626

620

642

27

26

24

24

23

22

23

EU

1 625

1 854

2 020

2 110

2 241

2 301

2 288

75

77

79

80

81

81

81

Övriga Europa

126

120

121

128

135

141

129

6

5

5

5

5

5

5

Fjärran Östern

327

357

366

379

372

402

396

15

15

14

14

13

14

14

Övriga Asien

65

65

65

61

66

75

71

3

3

3

2

2

3

3

Nord- och Centralamerika

421

414

401

370

410

423

424

19

17

16

14

15

15

15

Sydamerika

25

19

18

19

16

15

18

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

14

18

16

18

26

24

24

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 161

2 393

2 547

2 647

2 762

2 837

2 825

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20