Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Arvika 23 765
Eda 21 695
Filipstad 29 498
Forshaga 23 347
Grums 23 478
Hagfors 29 265
Hammarö 18 678
Karlstad 17 424
Kil 20 924
Kristinehamn 22 355
Munkfors 32 660
Storfors 23 167
Sunne 25 974
Säffle 22 392
Torsby 28 670
Årjäng 22 618
Värmlands län 24 119
Riket 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arvika 15 765 16 816 17 355 18 077 19 425 19 862 20 719 21 473 22 475 22 881 23 765
Eda 15 021 16 316 17 149 17 958 18 462 18 504 19 102 19 728 20 498 21 431 21 695
Filipstad 22 140 24 594 24 560 25 154 26 136 26 872 27 412 27 643 28 668 28 838 29 498
Forshaga 16 804 17 980 18 481 19 374 18 990 19 573 20 464 20 512 21 733 22 912 23 347
Grums 17 092 17 921 18 305 18 971 19 483 20 456 20 925 21 135 22 440 23 073 23 478
Hagfors 22 047 23 745 23 425 23 850 24 201 25 631 26 175 27 200 27 760 28 529 29 265
Hammarö 17 310 18 040 17 315 16 832 16 797 17 087 17 401 17 593 17 946 18 193 18 678
Karlstad 13 818 15 073 15 349 15 435 16 367 16 618 16 985 16 321 16 620 17 016 17 424
Kil 14 183 14 892 15 308 15 436 16 264 16 600 17 068 17 611 18 206 19 819 20 924
Kristinehamn 16 342 17 515 18 208 18 147 18 313 19 116 19 738 19 949 20 813 21 581 22 355
Munkfors 23 296 24 102 25 152 25 466 27 907 31 021 31 649 30 589 31 060 32 933 32 660
Storfors 16 121 17 897 17 442 18 373 20 820 23 383 22 185 22 458 23 632 24 507 23 167
Sunne 18 804 20 018 20 011 21 060 21 777 22 356 22 461 23 264 23 987 24 611 25 974
Säffle 18 420 19 703 19 859 20 246 20 406 20 789 21 208 20 715 21 783 22 351 22 392
Torsby 20 871 22 270 22 820 22 324 23 336 23 681 24 785 25 490 27 247 28 064 28 670
Årjäng 19 736 20 223 20 832 20 474 20 743 20 828 20 597 22 005 21 758 21 959 22 618
Värmlands län 17 986 19 194 19 473 19 824 20 589 21 399 21 805 22 105 22 914 23 669 24 119
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arvika 100 107 110 115 123 126 131 136 143 145 151
Eda 100 109 114 120 123 123 127 131 136 143 144
Filipstad 100 111 111 114 118 121 124 125 129 130 133
Forshaga 100 107 110 115 113 116 122 122 129 136 139
Grums 100 105 107 111 114 120 122 124 131 135 137
Hagfors 100 108 106 108 110 116 119 123 126 129 133
Hammarö 100 100 96 93 93 95 96 98 99 101 104
Karlstad 100 109 111 112 118 120 123 118 120 123 126
Kil 100 105 108 109 115 117 120 124 128 140 148
Kristinehamn 100 107 111 111 112 117 121 122 127 132 137
Munkfors 100 103 108 109 120 133 136 131 133 141 140
Storfors 100 111 108 114 129 145 138 139 147 152 144
Sunne 100 106 106 112 116 119 119 124 128 131 138
Säffle 100 107 108 110 111 113 115 112 118 121 122
Torsby 100 107 109 107 112 113 119 122 131 134 137
Årjäng 100 102 106 104 105 106 104 111 110 111 115
Värmlands län 100 107 108 110 114 119 121 123 127 132 134
Riket 100 100 101 103 106 117 113 116 120 123 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta