Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Arvika 45,7 23,9 34,2
Eda 37,5 26,5 31,8
Filipstad 34,4 28,6 31,3
Forshaga 52,4 23,9 37,5
Grums 30,3 4,5 20,0
Hagfors 36,2 38,0 37,1
Hammarö 48,4 46,6 47,7
Karlstad 48,4 38,1 43,5
Kil 46,8 22,4 36,0
Kristinehamn 56,0 35,8 45,6
Munkfors 35,7 20,0 31,6
Storfors 23,5 44,4 34,3
Sunne 38,6 23,7 31,0
Säffle 42,6 32,0 37,1
Torsby 54,8 26,3 41,3
Årjäng 36,8 34,5 35,8
Värmlands län 45,6 32,3 39,1
Riket 50,7 38,9 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Arvika 33,0 31,6 35,5 40,9 39,9 33,2 35,5 32,5 32,5 36,5 34,2
Eda 23,2 19,8 23,6 22,6 24,0 23,0 18,8 36,2 36,2 18,2 31,8
Filipstad 31,6 30,4 31,6 38,2 32,7 31,4 29,4 20,2 20,2 25,9 31,3
Forshaga 35,2 30,3 26,4 40,0 41,9 35,7 31,7 34,9 34,9 37,8 37,5
Grums 36,8 31,8 28,8 33,7 29,6 29,2 34,5 28,0 28,0 24,6 20,0
Hagfors 35,3 37,7 45,7 35,3 48,8 32,4 40,6 36,7 36,7 50,9 37,1
Hammarö 40,1 35,0 42,4 43,9 46,5 49,8 45,3 42,9 42,9 44,8 47,7
Karlstad 40,1 41,4 46,0 46,6 46,5 47,8 43,1 46,8 46,8 50,2 43,5
Kil 27,9 37,6 36,4 39,4 36,2 35,1 36,3 31,5 31,5 40,0 36,0
Kristinehamn 32,7 43,8 36,8 40,0 49,6 37,5 36,3 40,1 40,1 37,6 45,6
Munkfors 16,7 18,2 26,8 34,2 38,7 21,9 28,1 32,4 32,4 40,6 31,6
Storfors 45,3 27,7 19,5 33,3 42,0 28,2 30,2 16,7 16,7 31,3 34,3
Sunne 31,7 31,7 38,8 44,3 40,9 31,2 36,1 33,2 33,2 31,4 31,0
Säffle 33,6 33,5 34,3 33,1 33,8 27,4 26,0 32,0 32,0 34,8 37,1
Torsby 36,2 28,9 25,2 33,5 34,9 36,6 29,4 33,0 33,0 35,0 41,3
Årjäng 15,1 20,0 24,2 31,0 30,3 26,0 35,2 27,4 27,4 37,2 35,8
Värmlands län 34,8 35,2 37,3 40,1 41,2 37,8 36,8 37,6 37,6 40,5 39,1
Riket 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 42,5 42,2 42,2 45,1 44,9
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2004/2005-2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2004/2005=100

Kommun/Region 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015
Arvika 100 96 108 124 121 101 107 98 98 111 104
Eda 100 85 102 97 103 99 81 156 156 78 137
Filipstad 100 96 100 121 104 99 93 64 64 82 99
Forshaga 100 86 75 114 119 101 90 99 99 107 107
Grums 100 86 78 92 80 79 94 76 76 67 54
Hagfors 100 107 129 100 138 92 115 104 104 144 105
Hammarö 100 87 106 109 116 124 113 107 107 112 119
Karlstad 100 103 115 116 116 119 108 117 117 125 108
Kil 100 135 130 141 130 126 130 113 113 143 129
Kristinehamn 100 134 113 122 152 115 111 123 123 115 140
Munkfors 100 109 160 205 232 131 168 194 194 243 189
Storfors 100 61 43 74 93 62 67 37 37 69 76
Sunne 100 100 122 140 129 98 114 105 105 99 98
Säffle 100 100 102 99 101 82 77 95 95 104 110
Torsby 100 80 70 93 96 101 81 91 91 97 114
Årjäng 100 132 160 206 200 172 233 181 181 246 237
Värmlands län 100 101 107 115 118 108 106 108 108 116 112
Riket 100 100 104 107 110 105 104 103 103 110 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta