Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

391

300

20 557

14 439

EU

531

2 077

28 710

101 194

Övriga Europa

96

92

6 483

7 429

Fjärran Östern

113

320

7 628

21 002

Övriga Asien

59

51

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

132

346

8 102

18 521

Sydamerika

36

17

2 045

985

Afrika

47

19

2 451

1 309

Samtliga

761

2 416

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

51,4

12,4

50,1

12,0

EU

69,8

86,0

69,9

84,0

Övriga Europa

12,6

3,8

15,8

6,2

Fjärran Östern

14,8

13,2

18,6

17,4

Övriga Asien

7,8

2,1

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

17,3

14,3

19,7

15,4

Sydamerika

4,7

0,7

5,0

0,8

Afrika

6,2

0,8

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Västerbottens län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

393

355

364

376

391

380

391

58

50

52

52

52

52

51

EU

425

606

475

485

506

515

531

63

85

67

66

67

70

70

Övriga Europa

106

56

101

98

107

99

96

16

8

14

13

14

14

13

Fjärran Östern

110

75

115

120

127

120

113

16

11

16

16

17

16

15

Övriga Asien

61

33

63

61

63

60

59

9

5

9

8

8

8

8

Nord- och Centralamerika

115

76

131

134

142

140

132

17

11

19

18

19

19

17

Sydamerika

42

24

40

41

37

31

36

6

3

6

6

5

4

5

Afrika

47

28

53

52

55

45

47

7

4

8

7

7

6

6

Samtliga

678

712

704

730

751

732

761

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

275

1385

282

279

291

287

300

17

69

13

13

12

12

12

EU

1262

327

1744

1824

2000

2 017

2 077

76

16

81

83

85

85

86

Övriga Europa

67

94

85

80

82

92

92

4

5

4

4

3

4

4

Fjärran Östern

276

76

318

331

305

318

320

17

4

15

15

13

13

13

Övriga Asien

55

38

53

56

56

52

51

3

2

2

3

2

2

2

Nord- och Centralamerika

348

56

410

386

386

372

346

21

3

19

17

16

16

14

Sydamerika

10

10

13

11

17

16

17

1

1

1

0

1

1

1

Afrika

15

8

19

16

20

18

19

1

0

1

1

1

1

1

Samtliga

1663

1994

2146

2207

2356

2 376

2 416

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20

18

18

18

17

18

17

Övriga Asien

4202

4250