Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2018

         

Omsättning

Västerbottens län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

435

1 740

21 483

80 822

250-999 Tkr

124

312

6 669

16 013

1-1,9 Mnkr

43

104

2 821

6 042

2-4,9 Mnkr

53

100

3 135

6 054

5-9,9 Mnkr

22

60

1 879

3 477

10-49 Mnkr

46

74

2 950

5 096

50-99 Mnkr

16

13

796

1 197

100 - Mnkr

22

13

1 326

1 716

Samtliga

761

2 416

41 059

120 417

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

 

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2009-2018

                     

Västerbottens län

                 

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

432

384

392

372

408

403

421

449

429

435

250-999 Tkr

123

103

105

114

112

104

116

110

105

124

1-1,9 Mnkr

51

41

37

50

41

52

46

45

53

43

2-4,9 Mnkr

42

41

38

37

43

38

39

44

41

53

5-9,9 Mnkr

31

27

27

18

22

24

22

21

19

22

10-49 Mnkr

47

53

51

56

55

51

49

50

53

46

50-99 Mnkr

14

10

13

12

9

11

13

11

11

16

100 - Mnkr

17

22

19

19

22

21

24

21

21

22

Samtliga

757

681

682

678

712

704

730

751

732

761

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

1046

1045

1086

1111

1385

1543

1543

1704

1 701

1 740

250-999 Tkr

313

261

271

274

327

303

322

310

323

312

1-1,9 Mnkr

102

91

108

88

94

97

122

110

118

104

2-4,9 Mnkr

78

66

74

85

76

81

96

112

93

100

5-9,9 Mnkr

38

34

34

35

38

45

44

44

56

60

10-49 Mnkr

41

52

59

53

56

60

58

57

66

74

50-99 Mnkr

13

11

7

9

10

7

11

9

10

13

100 - Mnkr

5

6

11

8

8

10

11

10

9

13

Samtliga

1636

1566

1650

1663

1994

2146

2207

2356

2 376

2 416

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

21786

19870

19208

19091

20978

21270

21239

21641

21332

21483

250-999 Tkr

7 435

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

1-1,9 Mnkr

3 049

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2-4,9 Mnkr

3 486

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

5-9,9 Mnkr

1 845

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

10-49 Mnkr

2 920

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

50-99 Mnkr

773

778

700

683

658

713

730

731

726

796

100 - Mnkr

1 297

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

Samtliga

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

Omsättning

Importföretag

2009

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

 -250 Tkr

49 732

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

250-999 Tkr

14 970

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

1-1,9 Mnkr

5 871

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

2-4,9 Mnkr

5 576

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

5-9,9 Mnkr

2 925

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

10-49 Mnkr

4 260

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

50-99 Mnkr

1 013

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

100 - Mnkr

1 386

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

Samtliga

85733

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta