Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2020-02-20
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

 

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2019 och folkmängd 31 december 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 408

-24

3

8

-5

26

45

-19

-9

-12

2

Dorotea

2 551

-1

4

13

-9

27

19

8

-1

8

1

Lycksele

12 245

-21

32

40

-8

101

116

-15

-1

-18

4

Malå

3 068

-23

9

10

-1

28

49

-21

-12

-7

-2

Nordmaling

7 143

-16

11

24

-13

80

82

-2

-11

10

-1

Norsjö

3 986

-11

7

25

-18

57

50

7

-2

-4

13

Robertsfors

6 747

-12

17

21

-4

75

84

-9

-18

5

4

Skellefteå

72 589

19

167

187

-20

436

412

24

-1

-30

55

Sorsele

2 489

-13

2

11

-9

28

36

-8

-4

-8

4

Storuman

5 852

-1

9

18

-9

77

69

8

-1

-2

11

Umeå

128 901

314

346

233

113

1 361

1 192

169

33

63

73

Vilhelmina

6 668

-13

15

30

-15

40

39

1

0

-2

3

Vindeln

5 423

7

14

21

-7

81

70

11

-5

11

5

Vännäs

8 872

46

27

15

12

142

107

35

39

-5

1

Åsele

2 794

-2

4

9

-5

35

34

1

-7

4

4

Västerbottens län

271 736

249

667

665

2

1 713

1 523

190

.

13

177

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2019 och folkmängd 30 september 2019

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 432

7

6

10

-4

42

31

11

10

-11

12

Dorotea

2 552

-15

7

11

-4

29

37

-8

-6

-9

7

Lycksele

12 266

-16

25

34

-9

193

197

-4

24

-41

13

Malå

3 091

-25

3

8

-5

46

66

-20

-23

-10

13

Nordmaling

7 159

22

23

16

7

120

109

11

3

-1

9

Norsjö

3 997

-42

13

15

-2

39

79

-40

-35

-12

7

Robertsfors

6 759

-4

16

14

2

97

103

-6

-1

-3

-2

Skellefteå

72 570

-106

184

166

18

639

777

-138

-55

-185

102

Sorsele

2 502

-30

3

15

-12

40

57

-17

-18

-6

7

Storuman

5 853

-47

9

16

-7

79

119

-40

-10

-34

4

Umeå

128 587

1 289

419

226

193

3 082

2 000

1 082

128

612

342

Vilhelmina

6 681