Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

23,4

68,0

73,8

82,0

85,5

78,0

20,1

80,0

Fagersta

21,7

67,9

73,6

77,6

82,0

74,0

16,6

76,9

Hallstahammar

17,3

71,6

77,8

84,4

86,0

75,3

16,3

81,0

Kungsör

19,5

60,4

69,9

79,9

83,6

74,3

20,8

77,3

Köping

21,1

70,3

75,3

79,9

84,9

74,3

18,4

78,7

Norberg

23,3

67,4

70,1

79,8

84,1

75,8

21,7

77,6

Sala

22,4

69,0

76,3

84,0

85,0

79,0

25,0

81,1

Skinnskatteberg

21,1

75,3

71,9

82,5

83,6

74,3

21,9

78,0

Surahammar

17,4

69,7

77,8

84,6

87,3

72,9

13,1

80,8

Västerås

20,8

65,6

76,0

83,4

85,7

74,6

17,9

80,1

Västmanlands län

20,8

67,0

75,6

82,7

85,3

75,1

18,7

79,8

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

26,8

64,5

70,2

80,1

83,4

74,1

15,3

77,2

Fagersta

25,4

65,4

67,6

73,8

81,6

71,8

13,8

73,8

Hallstahammar

18,4

67,7

72,9

82,2

84,5

71,7

11,2

77,9

Kungsör

20,2

60,0

67,7

77,2

82,4

70,6

16,4

74,9

Köping

22,8

69,2

70,8

76,1

82,3

72,3

14,4

75,5

Norberg

30,2

71,2

69,8

77,1

83,4

71,5

17,0

75,4

Sala

24,5

68,6

72,8

81,4

82,6

76,0

19,7

78,2

Skinnskatteberg

19,8

72,4

69,1

77,6

83,6

72,4

16,6

75,7

Surahammar

16,8

66,7

75,5

82,1

84,2

70,2

8,6

78,1

Västerås

24,0

66,8

73,5

81,3

84,4

72,4

13,6

78,1

Västmanlands län

23,5

67,0

72,6

80,3

83,8

72,6

14,3

77,4

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

20,0

71,3

76,9

84,0

87,6

81,5

25,4

82,6

Fagersta

18,9

70,1

78,9

81,4

82,3

76,0

19,4

79,7

Hallstahammar

16,3

75,6

82,2

86,5

87,4

79,1

21,4

83,9

Kungsör

18,8

60,7

71,8

82,6

84,7

77,8

25,2

79,5

Köping

19,7

71,3

79,4

83,6

87,4

76,3

22,5

81,8

Norberg

17,8

64,4

70,5

82,1

84,8

80,2

25,9

79,7

Sala

20,5

69,3

79,5

86,4

87,3

82,2

30,4

83,9

Skinnskatteberg

22,3

77,0

74,6

87,1

83,6

76,1

26,7

80,2

Surahammar

17,9

72,1

80,0

87,3

89,9

75,4

17,6

83,3

Västerås

18,0

64,4

78,4

85,3

86,9

76,7

22,7

82,0

Västmanlands län

18,5

66,9

78,5

85,0

86,8

77,6

23,4

82,1

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

23,4

68,0

73,8

82,0

85,5

78,0

20,1

80,0

Fagersta

21,7

67,9

73,6

77,6

82,0

74,0

16,6

76,9

Hallstahammar

17,3

71,6

77,8

84,4

86,0

75,3

16,3

81,0

Kungsör

19,5

60,4

69,9

79,9

83,6

74,3

20,8

77,3

Köping

21,1

70,3

75,3

79,9

84,9

74,3

18,4

78,7

Norberg

23,3

67,4

70,1

79,8

84,1

75,8

21,7

77,6

Sala

22,4

69,0

76,3

84,0

85,0

79,0

25,0

81,1

Skinnskatteberg

21,1

75,3

71,9

82,5

83,6

74,3

21,9

78,0

Surahammar

17,4

69,7

77,8

84,6

87,3

72,9

13,1

80,8

Västerås

20,8

65,6

76,0

83,4

85,7

74,6

17,9

80,1

Västmanlands län

20,8

67,0

75,6

82,7

85,3

75,1

18,7

79,8

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

26,8

64,5

70,2

80,1

83,4

74,1

15,3

77,2

Fagersta

25,4

65,4

67,6

73,8

81,6

71,8

13,8

73,8

Hallstahammar

18,4

67,7

72,9

82,2

84,5

71,7

11,2

77,9

Kungsör

20,2

60,0

67,7

77,2

82,4

70,6

16,4

74,9

Köping

22,8

69,2

70,8

76,1

82,3

72,3

14,4

75,5

Norberg

30,2

71,2

69,8

77,1

83,4

71,5

17,0

75,4

Sala

24,5

68,6

72,8

81,4

82,6

76,0

19,7

78,2

Skinnskatteberg

19,8

72,4

69,1

77,6

83,6

72,4

16,6

75,7

Surahammar

16,8

66,7

75,5

82,1

84,2

70,2

8,6

78,1

Västerås

24,0

66,8

73,5

81,3

84,4

72,4

13,6

78,1

Västmanlands län

23,5

67,0

72,6

80,3

83,8

72,6

14,3

77,4

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

20,0

71,3

76,9

84,0

87,6

81,5

25,4

82,6

Fagersta

18,9

70,1

78,9

81,4

82,3

76,0

19,4

79,7

Hallstahammar

16,3

75,6

82,2

86,5

87,4

79,1

21,4

83,9

Kungsör

18,8

60,7

71,8

82,6

84,7

77,8

25,2

79,5

Köping

19,7

71,3

79,4

83,6

87,4

76,3

22,5

81,8

Norberg

17,8

64,4

70,5

82,1

84,8

80,2

25,9

79,7

Sala

20,5

69,3

79,5

86,4

87,3

82,2

30,4

83,9

Skinnskatteberg

22,3

77,0

74,6

87,1

83,6

76,1

26,7

80,2

Surahammar

17,9

72,1

80,0

87,3

89,9

75,4

17,6

83,3

Västerås

18,0

64,4

78,4

85,3

86,9

76,7

22,7

82,0

Västmanlands län

18,5

66,9

78,5

85,0

86,8

77,6

23,4

82,1

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta