Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2018

Kommun/Region Antal Andel (%)
Arboga 194 3,1
Fagersta 280 4,5
Hallstahammar 243 3,3
Kungsör 139 3,6
Köping 417 3,4
Norberg 94 3,6
Sala 329 3,1
Skinnskatteberg 59 3,1
Surahammar 126 2,8
Västerås 3 035 4,1
Västmanlands län 4 917 3,8
Riket 185 710 3,8

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2018

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Västmanlands län

Riket

Västmanlands län

Riket

2008

4 446

150 284

3,8

3,4

2009

7 255

236 828

5,8

5,7

2010

6 805

231 288

5,4

4,9

2011

6 082

206 431

5,1

4,6

2012

6 395

212 898

5,2

4,6

2013

6 729

214 295

5,4

4,5

2014

6 399

202 463

5,1

4,3

2015

6 103

194 385

4,9

4,1

2016

5 866

189 718

4,7

4,0

2017

5 699

191 927

4,5

4,0

2018

4 917

185 710

3,8

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2018. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Västmanlands län

Riket

2008

100

100

2009

163

158

2010

153

154

2011

137

137

2012

144

142

2013

151

143

2014

144

135

2015

137

129

2016

132

126

2017

128

128

2018

111

124

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta