Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2018

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arboga 6 682 7 456 89,6
Fagersta 6 301 7 163 88,0
Hallstahammar 7 623 8 563 89,0
Kungsör 4 183 4 484 93,3
Köping 12 208 14 060 86,8
Norberg 2 815 2 980 94,5
Sala 10 789 12 027 89,7
Skinnskatteberg 2 170 2 259 96,1
Surahammar 4 851 5 237 92,6
Västerås 65 370 86 708 75,4
Västmanlands län 122 992 150 937 81,5
Riket 4 414 953 5 815 232 75,9
Demografisk försörjningskvot 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 82,7 84,0 85,3 86,8 86,5 86,4 86,8 87,6 87,7 88,9 89,6
Fagersta 80,4 80,7 80,3 81,7 82,7 85,1 84,4 85,4 86,2 87,3 88,0
Hallstahammar 81,5 82,8 82,4 82,8 83,1 85,4 85,9 86,3 87,7 89,1 89,0
Kungsör 77,9 80,0 81,7 83,2 84,1 85,7 86,8 87,8 88,5 91,6 93,3
Köping 75,4 76,7 77,9 78,6 79,4 80,7 82,3 83,0 84,1 85,8 86,8
Norberg 78,2 80,3 80,7 82,4 83,3 86,4 85,6 86,5 88,5 92,7 94,5
Sala 77,2 78,0 78,9 78,8 78,9 81,0 82,8 84,3 86,1 88,5 89,7
Skinnskatteberg 79,1 79,7 81,9 81,9 85,3 89,0 90,1 90,8 94,8 96,1 96,1
Surahammar 80,3 80,9 80,7 81,5 84,3 85,8 85,3 88,1 91,2 92,8 92,6
Västerås 70,3 71,2 71,5 71,8 72,1 72,6 73,2 74,0 74,5 75,0 75,4
Västmanlands län 74,1 75,1 75,5 76,0 76,5 77,5 78,2 79,1 79,9 81,0 81,5
Riket 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 102 103 105 105 104 105 106 106 107 108
Fagersta 100 100 100 102 103 106 105 106 107 109 109
Hallstahammar 100 101 101 102 102 105 105 106 108 109 109
Kungsör 100 103 105 107 108 110 111 113 114 118 120
Köping 100 102 103 104 105 107 109 110 112 114 115
Norberg 100 103 103 105 107 111 110 111 113 119 121
Sala 100 101 102 102 102 105 107 109 112 115 116
Skinnskatteberg 100 101 104 104 108 113 114 115 120 122 121
Surahammar 100 101 100 101 105 107 106 110 114 115 115
Västerås 100 101 102 102 103 103 104 105 106 107 107
Västmanlands län 100 101 102 103 103 105 105 107 108 109 110
Riket 100 101 101 102 102 103 104 105 106 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta