Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2019-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Västmanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Västmanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 667

8 225

2,8

3,0

2,9

3,0

5-9

7 968

8 409

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

7 629

8 247

2,8

3,0

2,8

3,0

15-19

7 297

8 150

2,7

3,0

2,6

2,9

20-24

7 209

8 158

2,6

3,0

2,8

3,0

25-29

9 083

9 673

3,3

3,5

3,5

3,7

30-34

8 324

8 813

3,0

3,2

3,3

3,5

35-39

7 698

7 935

2,8

2,9

3,1

3,2

40-44

7 853

8 001

2,9

2,9

3,0

3,2

45-49

8 481

8 831

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

9 339

9 782

3,4

3,6

3,3

3,4

55-59

8 166

8 446

3,0

3,1

2,9

3,0

60-64

7 394

7 751

2,7

2,8

2,8

2,8

65-69

7 830

7 523

2,9

2,7

2,7

2,7

70-74

8 537

8 057

3,1

2,9

2,8

2,7

75-79

6 142

5 716

2,2

2,1

2,0

1,9

80-84

4 317

3 464

1,6

1,3

1,4

1,1

85-89

2 909

1 958

1,1

0,7

1,0

0,6

90-94

1 554

750

0,6

0,3

0,5

0,2

95-99

439

145

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

52

7

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

135 888

138 041

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta