Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Arboga

290

1

0,3

Fagersta

306

3

1,0

Hallstahammar

2 424

12

0,5

Kungsör

818

0

0,0

Köping

2 669

1

0,0

Norberg

312

3

1,0

Sala

2 669

0

0,0

Skinnskatteberg

218

4

1,8

Surahammar

519

15

2,9

Västerås

10 217

5

0,0

Västmanlands län

20 442

44

0,2

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

       
       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

411

411

406

406

406

321

321

321

321

290

Fagersta

211

211

211

211

211

211

306

306

306

306

Hallstahammar

2 748

2 631

2 631

2 631

2 354

2 354

2 384

2 388

2 388

2 424

Heby*

732

750

772

   

 

 

 

 

 

Kungsör

814

814

813

813

807

807

806

806

799

818

Köping

2 549

2 549

2 549

2 320

2 325

2 301

2 301

2 301

2 588

2 669

Norberg

321

340

340

340

340

340

340

312

312

312

Sala

2 572

2 572

2 572

2 745

2 745

2 781

2 781

2 781

2 669

2 669

Skinnskatteberg

206

206

206

162

162

163

209

209

218

218

Surahammar

548

461

461

469

469

461

461

461

523

519

Västerås

12 129

11 098

11 224

10 354

10 178

10 081

10 039

10 039

9 934

10 217

Västmanlands län

23 241

22 043

22 185

20 045

19 591

19 499

19 948

19 924

20 058

20 442

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

57

66

46

50

47

30

14

2

4

1

Fagersta

6

13

7

7

6

13

0

5

0

3

Hallstahammar

304

350

230

131

131

144

80

59

44

12

Heby*

19

10

13

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

49

47

46

38

27

35

67

34

6

0

Köping

145

70

47

68

137

171

38

9

2

1

Norberg

29

28

31

43

31

43

44

22

12

3

Sala

49

60

45

8

7

26

22

5

4

0

Skinnskatteberg

8

21

22

4

10

0

12

4

4

4

Surahammar

51

23

31

16

13

29

18

14

0

15

Västerås

31

44

27

34

31

38

23

7

2

5

Västmanlands län

748

732

545

349

393

499

318

161

78

44

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

13,9

16,1

11,3

12,3

11,6

9,3

4,4

0,6

1,2

0,3

Fagersta

2,8

6,2

3,3

3,3

2,8

6,2

0,0

1,6

0,0

1,0

Hallstahammar

11,1

13,3

8,7

5,0

5,6

6,1

3,4

2,5

1,8

0,5

Heby*

2,6

1,3

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

6,0

5,8

5,7

4,7

3,3

4,3

8,3

4,2

0,8

0,0

Köping

5,7

2,7

1,8

2,9

5,9

7,4

1,7

0,4

0,1

0,0

Norberg

9,0

8,2

9,1

12,6

9,1

12,6

12,9

7,1

3,8

1,0

Sala

1,9

2,3

1,7

0,3

0,3

0,9

0,8

0,2

0,1

0,0

Skinnskatteberg

3,9

10,2

10,7

2,5

6,2

0,0

5,7

1,9

1,8

1,8

Surahammar

9,3

5,0

6,7

3,4

2,8

6,3

3,9

3,0

0,0

2,9

Västerås

0,3

0,4

0,2

0,3

0,3

0,4

0,2

0,1

0,0

0,0

Västmanlands län

3,2

3,3

2,5

1,7

2,0

2,6

1,6

0,8

0,4

0,2

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

*) Heby tillhör sedan 2007-01-01 Uppsala län

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag. Index år 2004=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

100

100

99

99

99

78

78

78

78

71

Fagersta

100

100

100

100

100

100

145

145

145

145

Hallstahammar

100

96

96

96

86

86

87

87

87

88

Heby*

100

102

105

 

 

 

 

 

 

 

Kungsör

100

100

100

100

99

99

99

99

98

100

Köping

100

100

100

91

91

90

90

90

102

105

Norberg

100

106

106

106

106

106

106

97

97

97

Sala

100

100

100

107

107

108

108

108

104

104

Skinnskatteberg

100

100

100

79

79

79

101

101

106

106

Surahammar

100

84

84

86

86

84

84

84

95

95

Västerås

100

91

93

85

84

83

83

83

82

84

Västmanlands län

100

95

95

86

84

84

86

86

86

88

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Arboga

100

116

81

88

82

53

25

4

7

2

Fagersta

100

217

117

117

100

217

0

83

0

50

Hallstahammar

100

115

76

43

43

47

26

19

14

4

Heby*

100

53

68

0

 

 

 

 

 

 

Kungsör

100

96

94

78

55

71

137

69

12

0

Köping

100

48

32

47

94

118

26

6

1

1

Norberg

100

97

107

148

107

148

152

76

41

10

Sala

100

122

92

16

14

53

45

10

8

0

Skinnskatteberg

100

263

275

50

125

0

150

50

50

50

Surahammar

100

45

61

31

25

57

35

27

0

29

Västerås

100

142

87

110

100

123

74

23

6

16

Västmanlands län

100

98

73

47

53

67

43

22

10

6

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

*) Heby tillhör sedan 2007-01-01 Uppsala län

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta