Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2019-11-29
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2018

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 3 335 38 576 86
Uppsala län 319 5 888 54
Södermanlands län 1 019 4 694 217
Östergötlands län 3 241 6 359 510
Jönköpings län 1 682 6 141 274
Kronobergs län 1 258 3 413 369
Kalmar län 1 388 4 209 330
Gotlands län 342 1 598 214
Blekinge län 573 2 171 264
Skåne län 2 768 19 568 141
Hallands län 1 596 6 127 260
Västra Götalands län 5 952 27 884 213
Värmlands län 2 724 4 595 593
Örebro län 1 442 4 516 319
Västmanlands län 1 023 4 034 254
Dalarnas län 4 024 5 765 698
Gävleborgs län 2 760 5 040 548
Västernorrlands län 6 849 4 159 1 647
Jämtlands län 161 3 334 48
Västerbottens län 1 768 4 275 414
Norrbottens län 4 856 4 507 1 077
Riket 49 081 166 853 294
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2007-2018, GWh

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 3 413 3 434 2 957 3 228 3 692 3 522 3 658 3 434 3 423 3 514 3 321 3 335
Uppsala län 648 585 691 326 459 368 271 254 308 325 313 319
Södermanlands län 1 503 1 495 1 099 1 231 1 199 946 932 899 1 162 967 971 1 019
Östergötlands län 3 628 3 376 3 275 3 365 3 273 3 150 3 152 3 007 2 973 3 182 3 234 3 241
Jönköpings län 1 738 1 756 1 618 1 652 1 649 1 653 1 593 1 586 1 560 1 635 1 709 1 682
Kronobergs län 620 598 533 1 729 167 1 587 1 616 1 561 1 535 1 460 1 040 1 258
Kalmar län 1 526 1 545 1 468 770 846 860 863 876 817 902 1 459 1 388
Gotlands län 335 346 284 287 288 315 64 312 .. 343 361 342
Blekinge län 1 012 970 952 520 518 630 619 .. 551 563 582 573
Skåne län 3 751 3 644 3 114 3 301 3 096 3 126 3 126 2 979 2 851 2 859 2 729 2 768
Hallands län 2 696 2 577 2 388 2 229 2 276 2 270 1 785 .. 1 587 1 688 1 733 1 596
Västra Götalands län 8 090 7 801 6 431 6 227 6 653 6 154 6 145 6 112 6 235 6 137 6 238 5 952
Värmlands län 3 635 3 285 3 744 3 502 2 882 2 926 2 480 2 772 2 834 2 819 2 737 2 724
Örebro län 1 563 2 085 2 729 3 253 1 406 1 379 1 362 1 371 1 355 1 378 1 314 1 442
Västmanlands län 1 253 1 228 984 1 082 1 151 1 072 1 043 1 014 971 956 937 1 023
Dalarnas län 5 549 5 453 3 731 5 249 5 215 4 871 4 842 4 234 4 158 4 363 4 124 4 024
Gävleborgs län 2 913 2 749 2 459 3 075 3 383 3 563 2 808 2 805 2 788 2 782 2 694 2 760
Västernorrlands län 7 842 7 396 6 503 6 966 7 581 7 807 7 690 7 128 6 650 6 851 6 858 6 849
Jämtlands län 336 332 308 290 266 282 268 238 .. 184 189 161
Västerbottens län 1 882 1 810 1 660 1 669 1 766 1 765 1 747 1 748 1 720 1 717 1 724 1 768
Norrbottens län 4 011 4 093 3 727 4 543 4 571 4 733 4 891 4 899 4 730 4 883 4 798 4 856
Riket 57 944 56 558 50 657 54 496 53 843 52 981 50 935 49 552 48 784 49 506 49 063 49 081
Utveckling av elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2007-2018, Index år 2007=100

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 100 101 87 95 108 103 107 101 100 103 97 98
Uppsala län 100 90 107 50 71 57 42 39 48 50 48 49
Södermanlands län 100 99 73 82 80 63 62 60 77 64 65 68
Östergötlands län 100 93 90 93 90 87 87 83 82 88 89 89
Jönköpings län 100 101 93 95 95 95 92 91 90 94 98 97
Kronobergs län 100 96 86 279 27 256 261 252 248 235 168 203
Kalmar län 100 101 96 50 55 56 57 57 54 59 96 91
Gotlands län 100 103 85 86 86 94 19 93 .. 102 108 102
Blekinge län 100 96 94 51 51 62 61 .. 54 56 58 57
Skåne län 100 97 83 88 83 83 83 79 76 76 73 74
Hallands län 100 96 89 83 84 84 66 .. 59 63 64 59
Västra Götalands län 100 96 79 77 82 76 76 76 77 76 77 74
Värmlands län 100 90 103 96 79 80 68 76 78 78 75 75
Örebro län 100 133 175 208 90 88 87 88 87 88 84 92
Västmanlands län 100 98 79 86 92 86 83 81 77 76 75 82
Dalarnas län 100 98 67 95 94 88 87 76 75 79 74 73
Gävleborgs län 100 94 84 106 116 122 96 96 96 96 92 95
Västernorrlands län 100 94 83 89 97 100 98 91 85 87 87 87
Jämtlands län 100 99 92 86 79 84 80 71 .. 55 56 48
Västerbottens län 100 96 88 89 94 94 93 93 91 91 92 94
Norrbottens län 100 102 93 113 114 118 122 122 118 122 120 121
Riket 100 98 87 94 93 91 88 86 84 85 85 85

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta